Jocs Cooperatius 2016

Ens trobem tots els que fem comunicació a les Escoles cooperatives per treballar en xarxa i coordinar les nostres accions comunicatives