els valors de l'escola cooperativa EscolaCoop 2020 Sentencia

19 de juny de 2020: acaben les classes a tots els centres, llevat de les dels ensenyaments de règim especial i les de la formació professional, que ho faran d’acord amb la seva programació acadèmica, tal i com indica el el calendari escolar del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya