ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL D'ESCOLES COOPERATIVES DE CATALUNYA

Al juny de 2020 es crea oficialment l’Associació Empresarial d'Escoles Cooperatives de Catalunya, una entitat sense afany de lucre, de la qual poden ser membres les societats cooperatives que estiguin federades a la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya - EscolesCoop.

 

Els objectius de l’Associació són:

  • La representació, defensa i promoció dels interessos de les cooperatives afiliades.
  • Fomentar la solidaritat de les cooperatives, promocionant i creant serveis comuns.
  • Promoure les accions necessàries per tal que les cooperatives afiliades millorin els seus serveis.
  • Organitzar una constant tasca de formació i promoció dels responsables i directius de les cooperatives així com del personal que hi presta els seus serveis.
  • Assumir la representació col·lectiva per a la defensa dels interessos dels afiliats a la negociació de les condicions de treball del seu personal laboral, davant dels sindicats i altres associacions professionals i patronals, així com davant les Administracions Públiques.
  • La intervenció en les relacions laborals mitjançant la negociació col·lectiva, el plantejament de conflictes col·lectius, el diàleg social i la participació institucional en els organismes públics de les administracions públiques laborals.

(ANUNCI pel qual es fa públic el dipòsit dels estatuts de l'organització empresarial denominada Associació Empresarial d'Escoles Cooperatives de Catalunya, EscolesCoop - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya)

Logo-AEECC-vertical