Estructura

Organització i model de funcionament

Estructura

Les EscolesCoop s'organitzen seguint el model i funcionament de les cooperatives a tot al món. Consta d'una assemblea general, un consell rector i un equip tècnic que dirigeix l'activitat diària de l'entitat.  A banda, aquest equip tècnic s'envolta de professionals externs per desenvolupar la seva activitat.

Assemblea General

L'Assemblea és el màxim òrgan de govern de les EscolesCoop. Hi són representades totes les escoles de l'entitat i es reuneix de manera ordinària un cop l'any.

Aquesta Assemblea delega les funcions de gestió i organització en el Consell Rector format per nou representants de les escoles associades que es reuneix habitualment un cop al mes i sempre que hi hagi temes a tractar.

Consell Rector

Presidenta:
Marta Rebollar i Candela, Escola Petit Món - Felisa Bastida SCCL

Vicepresident:
Enric Masià i Ballester, Escola Elisabeth SCCL

Secretària:
Neus Font i Gabernet, Escola Solc, SCCL

Tresorera:
Rosa Pastor Castellón, Agrupació Pedagògica Tecnos, SCCL

Vocals:

Elisabet Sánchez Caroz, Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet, SCCL

David Cos Garcia, Escola Sant Gervasi, SCCL

Marissa Sierra Obispo, Escola Gravi, SCCL

Sheila Vilaseca i Baró, Escola Guinardó, SCCL

 

Equip tècnic

Tècnica de Gestió i Projectes
Melània Ferrer Frigola
melania@escolescooperatives.cat

Administració
Susanna Saldaña Giménez
susanna@escolescooperatives.cat

Comunicació
Elena Rovira i David Àlvarez
comunicacio@escolescooperatives.cat

Assemblea 2019 Escoles cooperatives
Marta Rebollar Presidenta EscolesCoop
Reunió Nou Consell Rector