AlumnesCoop

Federació de Cooperatives d'Alumnes de Catalunya

AlumnesCoop és ...

 

AlumnesCoop és la federació que agrupa les cooperatives d’alumnes creades en diferents centres educatius de Catalunya dins el marc del programa d'Economia Social del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

És una iniciativa impulsada per EscolesCoop que compta amb el suport de la Confederació de Cooperatives de Catalunya i d’una secretaria tècnica, que acompanya l’alumnat del consell rector i ofereix assessorament i formació a les cooperatives d’alumnes federades, conformada per dues cooperatives d’iniciativa social: Doble Via i Barabara Educació, especialistes en la gestió de programes educatius, formació de competències transversals i desenvolupament de materials pedagògics.

AlumnesCoop es va constituir formalment el 9 de maig de 2016 amb una seixantena membres de cooperatives d'alumnes de Catalunya.

Voleu crear una cooperativa d'alumnes al vostre centre educatiu?

AlumnesCoop

Evolució dels membres d'AlumnesCoop

2016
2017
2018
2020
2021

Objectius

 • Consolidar, impulsar i promocionar les cooperatives d'alumnes que, dia a dia, enforteixen l'economia i la societat sobre la base de principis democràtics.
 • Fomentar i generar un espai d’intercooperació entre les cooperatives federades
 • Crear una xarxa de coordinació que faciliti la relació i el funcionament de les cooperatives

Característiques

 • AlumnesCoop es va constituir formalment el 9 de maig de 2016 amb una seixantena de cooperatives d'alumnes.
 • És una entitat oberta, dinàmica i en constant procés de recollida de propostes i d’idees dels associats.
 • Té la mateixa estructura que qualsevol federació de cooperatives, regint-se per un Consell Rector i uns estatuts presentats i aprovats per les diferents cooperatives d’alumnes.

Quins avantatges té formar-ne part?

 • Estar en contacte amb les cooperatives federades.
 • Crear sinergies i establir col·laboracions amb altres cooperatives d’alumnes.
 • Rebre orientació i suport en la creació i consolidació de les cooperatives.
 • Estar corrent sobre el cooperativisme en l’àmbit educatiu.
 • Tenir veu i vot a l’assemblea i en altres espais de relació.
 • Formar part del Consell Rector d'AlumnesCoop.

Com inscriure’s i associar-se a AlumnesCoop?

Des d'EscolesCoop volem convidar a totes les cooperatives d’alumnes a formar part d’AlumnesCoop!

Totes aquelles cooperatives de nova creació, poden sol·licitar la inscripció a la Federació enviant un correu electrònic a info@cooperativesalumnes.cat,  aportant la següent documentació:

 • Fitxa d’afiliació degudament complimentada (descarregueu-vos-la aquí: Fitxa afiliació AlumnesCoop)
 • Còpia de l’Acta de Constitució de la cooperativa degudament signada
 • Còpia dels Estatuts de la cooperativa degudament signats

Si ja formeu part de la federació, cal renovar i actualitzar les dades del cens!
Cal que seguiu el mateix procediment

Les cooperatives d'alumnes són una vivència d'emprenedoria real amb activitat productiva i econòmica on el centre de l'activitat educativa són els alumnes.

Què és una cooperativa d'alumnes?

Les cooperatives d'alumnes són una experiència educativa innovadora on els alumnes, amb la col·laboració del professorat, creen una empresa cooperativa amb els valors i funcionament democràtic que li són propis i que es regeixen pels 7 principis cooperatius internacionals. D'aquesta manera, la participació i implicació dels alumnes són clau, ja que les decisions són preses pels alumnes que alhora són els responsables de la gestió social i econòmica de l’empresa i dels resultats de la seva activitat.

Les Cooperatives en ser organitzacions arrelades al territori, vetllen per la millora del mateix i de les persones que en ells hi viuen, amb la qual cosa una part dels beneficis que generen han d’anar destinats a solidaritat o bé a millores en l’entorn on s’ubica l’escola o en la mateixa escola.

Els objectius que persegueix la creació d’una cooperativa d’alumnes són:

 • Oferir una experiència de participació vivencial en un projecte comú de base col·laborativa.
 • Posar a l'abast dels participants, activitats i processos en els quals assajar de forma activa els valors del cooperativisme: democràcia, participació, ajuda mútua, solidaritat.
 • Afavorir la implicació amb el territori i amb altres experiències similars.

Per què es treballa a través de la fórmula d’empresa cooperativa?

Perquè les cooperatives són empreses de propietat col·lectiva, on tots els socis són els propietaris de l’empresa, on les decisions es prenen de manera democràtica, una persona un vot i perquè el capital de les cooperatives són les persones i no els diners.

Quines són les característiques d’una cooperativa d’alumnes?

 1. És una societat formada per els alumnes que actuen por si mateixos amb l’orientació i el suport dels professors
 2. Tots els socis són iguals i tots treballen col·lectivament per a assolir els objectius que es fixa la cooperativa.
 3. Les Cooperatives es desenvolupen en el context de l’escola i en aquesta desenvolupen les activitats socials i econòmiques
 4. La seva creació afavoreix  el treball dels valors associats a l’emprenedoria, la solidaritat, el treball mutu i l’autoresponsabilitat, entre d’altres.

Per a què serveixen?

Per a realitzar activitats o projectes que sorgeixin de les idees i iniciatives dels socis.

Per exemple

 • Realitzar tallers productius per finançar activitats dels alumnes
 • Col·laborar amb l’escola per a la millora de les instal·lacions y equipament dels centres.
 • Col·laborar amb l’escola per a dinamitzar les activitats festives i cultural
 • Per oferir serveis als alumnes i a les famílies de les escoles
 • Per fer projectes solidaris amb l’entorn.

Per què promoure una cooperativa d'alumnes a l'escola?

La Cooperativa té la funció de fomentar el cooperativisme entre els alumnes, que és un objectiu bàsic de les organitzacions cooperatives enunciat en els seus trets.

El funcionament de la cooperativa d’alumnes ha de servir per treballar la creativitat, l’emprenedoria i els valors cooperatius.

 • Formació en emprenedoria. El futur professional dels/de les joves que avui dia es troben encara en el sistema educatiu dependrà més de si mateixos, i de la capacitat de compartir un projecte amb altres persones, que no pas d’un tercer – empresa o administració- que els hi doni feina.
 • Valors. S’aprenen valors incorporats en la pràctica, no s’ensenyen en abstracte si volem que realment aquests valors els incorporin a la seva ètica.
 • Divulgació dels valors i principis cooperatius. Són valors universals i útils per a desenvolupar-se en el nostre entorn; gestió democràtica, autoajuda, responsabilitat social i ambiental, auto-responsabilitat, justícia, equitat, solidaritat, transparència i honestedat.
 • Mètode pedagògic. És una activitat basada en el protagonisme de l’estudiant, el professor anima, suggereix, acompanya i orienta però és l’alumne qui construeix el projecte (fa l’aprenentatge) i el protagonitza.

S’aprèn socialment i aquesta és una activitat necessàriament compartida que fomenta habilitats socials diverses; capacitat de comunicació, lideratge, empatia, negociació, convicció...

L’activitat té repercussió en la comunitat, el resultat és compartit i és motivadora perquè té un retorn de reconeixement.

És una activitat interdisciplinària que integra continguts de gestió i organització, economia, legislació, coneixement del medi social i natural, aprenentatge i servei a més a més de una gran varietat de procediments i valors.

El cooperativisme ens proporciona un model d'economia al servei de les persones, és des de l'inici una alternativa justa a un model econòmic que genera grans desigualtats.

Els socis d'una cooperativa haurien de conèixer que formen part d'un moviment internacional i que té unes arrels vinculades als inicis del moviment obrer anglès i a la lluita per unes condicions de vida i de treball dignes a Catalunya.

La història és la memòria col·lectiva i semblantment a la memòria personal té un paper fonamental en la definició de la identitat i en la formació de la consciència, que determina totes les respostes que donem a les situacions actuals.

Cooperatives d'Alumnes federades a AlumnesCoop

Setembre de 2022

 

Cooperativa

Escola

Municipi

Cooperativa juvenil de Collsuspina, Sccl Ajuntament de Collsuspina Collsuspina
Cooperativa Energy CEE Verge de la Cinta Tortosa
Cooperativa Hort Campus CEE Verge de la Cinta Tortosa
QxM Cooperem Centre d'Estudis Montseny Barcelona
El barret Dominiques Tarragona
El Caire Cooperativa Escola d'Hostaleria de Tona Tona
COAC Escola El Cim Terrassa
Coop 1r ESO Escola El Cim Terrassa
Coop 2n ESO Escola El Cim Terrassa
Coop 3r ESO Escola El Cim Terrassa
Coop 4r ESO Escola El Cim Terrassa
Junior's Escola Elisabeth Salou
Coop GG Escola Ginebró Llinars del Vallès
Tots som Cooperativa Escola Ginebró Llinars del Vallès
Ginecoop Escola Ginebró Llinars del Vallès
Ginecoop 22 Escola Ginebró Llinars del Vallès
Unics Escola Goar Viladecans
Units 1216 Escola Goar Viladecans
Geig Escola Goar Viladecans
EGU SCCL Escola Goar Viladecans
Tots per Goar Escola Goar Viladecans
Infiniti Goar Escola Goar Viladecans
Onada 5x5 Escola Goar Viladecans
Mil mans gravitanes. Escola Gravi Barcelona
Hamster Escola Guinardó Barcelona
Palsuelo Escola Guinardó Barcelona
PatuCoop Escola Nou Patufet Barcelona
Graciencs des de 2010 Escola Nou Patufet Barcelona
La força del grup Escola Paidos Sant Fruitós del Bages
El pati és un món Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
Actua i somriu Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
La Guingueta Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
Logística Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
Nyam Nyam Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
Farigola Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
Espígol Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
Sajolida Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
Decisions Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
S'aixeca el teló Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
Ikigai Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
L'Hortet Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
Fonoll Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
Tic Tac Coop Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
Claki Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
CUINA ÈPICA SCCL Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
CINEMAHUB Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
Esports.coop Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
Segona mà Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
International animals Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
Divercoop Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
Matescoop Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
Learn with us Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
Lluís Companys Escola Petit Plançó Olot
Els Pinetons Escola Sant Gervasi Mollet del Vallès
Les Oliveres (2n grau) Escola Sant Gervasi Mollet del Vallès
Un pas de gegant Escola Sant Gervasi Mollet del Vallès
Coop'08 Escola Sant Gervasi Mollet del Vallès
Sangerecp Escola Sant Gervasi Mollet del Vallès
Ecocoop Escola Sant Gervasi Mollet del Vallès
Solquicoop Escola Solc Barcelona
SIIIUUU Corporation Escola Solc Barcelona
Coopcake Escola Solc Barcelona
Cooperativa Les Músiques Escola Tecnos Terrassa
Revista La Nostra Escola Tecnos Terrassa
SolidàriesCoop Escola Tecnos Terrassa
L'Atelier Escola Tecnos Terrassa
Un coop de mà Escola Tecnos Terrassa
Flexagraf Escola Xalest Sabadell
Coop de Serra, Sccl Espai Obert la Serra Sant Pere de Ribes
Mercadet la Serra, Sccl Espai Obert la Serra Sant Pere de Ribes
4 To 4 coop. INS Begues Begues
JACNat coop. INS Begues Begues
EcoRoca Ins Can Roca Terrassa
ECO Giola INS Giola Llinars del Vallès
CompartIM Institució Montserrat Barcelona
DE LA TERRA Institució Montserrat Barcelona
Digam, SCCL Institució Montserrat Barcelona
Hortalisses i més, Sccl Institució Montserrat Barcelona
Aransis Institut de Tremp Tremp
INS TEMPS Institut de Tremp Tremp
Crystalcoop Institut Escola Daniel Mangrané Jesús
4tPerativa Institut Escola Daniel Mangrané Jesús
Monti Institut Narcis Monturiol Barcelona

El projecte de Cooperatives d'Alumnes és possible gràcies a