AlumnesCoop

Federació de Cooperatives d'Alumnes de Catalunya

AlumnesCoop és ...

 

AlumnesCoop és la federació que agrupa les cooperatives d’alumnes creades en diferents centres educatius de Catalunya dins el marc del programa d'Economia Social del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

És una iniciativa impulsada per EscolesCoop que compta amb el suport de la Confederació de Cooperatives de Catalunya i d’una secretaria tècnica, que acompanya l’alumnat del consell rector i ofereix assessorament i formació a les cooperatives d’alumnes federades, conformada per dues cooperatives d’iniciativa social: Doble Via i Barabara Educació, especialistes en la gestió de programes educatius, formació de competències transversals i desenvolupament de materials pedagògics.

AlumnesCoop es va constituir formalment el 9 de maig de 2016 amb una seixantena membres de cooperatives d'alumnes de Catalunya.

AlumnesCoop

Evolució dels membres d'AlumnesCoop

2016
2017
2018
Curs 2019-2020

Objectius

 • Consolidar, impulsar i promocionar les cooperatives d'alumnes que, dia a dia, enforteixen l'economia i la societat sobre la base de principis democràtics.
 • Fomentar i generar un espai d’intercooperació entre les cooperatives federades
 • Crear una xarxa de coordinació que faciliti la relació i el funcionament de les cooperatives

Característiques

 • AlumnesCoop es va constituir formalment el 9 de maig de 2016 amb una seixantena de cooperatives d'alumnes.
 • És una entitat oberta, dinàmica i en constant procés de recollida de propostes i d’idees dels associats.
 • Té la mateixa estructura que qualsevol federació de cooperatives, regint-se per un Consell Rector i uns estatuts presentats i aprovats per les diferents cooperatives d’alumnes.

Quins avantatges té formar-ne part?

 • Estar en contacte amb les cooperatives federades.
 • Crear sinergies i establir col·laboracions amb altres cooperatives d’alumnes.
 • Rebre orientació i suport en la creació i consolidació de les cooperatives.
 • Estar corrent sobre el cooperativisme en l’àmbit educatiu.
 • Tenir veu i vot a l’assemblea i en altres espais de relació.
 • Formar part del Consell Rector d'AlumnesCoop.

Com inscriure’s i associar-se a AlumnesCoop?

Des d'EscolesCoop volem convidar a totes les cooperatives d’alumnes a formar part d’AlumnesCoop!

Totes aquelles cooperatives de nova creació, poden sol·licitar la inscripció a la Federació enviant un correu electrònic a info@cooperativesalumnes.cat,  aportant la següent documentació:

 • Fitxa d’afiliació degudament complimentada (descarregueu-vos-la aquí: Fitxa afiliació AlumnesCoop)
 • Còpia de l’Acta de Constitució de la cooperativa degudament signada
 • Còpia dels Estatuts de la cooperativa degudament signats

Si ja formeu part de la federació, cal renovar i actualitzar les dades del cens!
Cal que seguiu el mateix procediment

Les cooperatives d'alumnes són una vivència d'emprenedoria real amb activitat productiva i econòmica on el centre de l'activitat educativa són els alumnes.

Què és una cooperativa d'alumnes?

Les cooperatives d'alumnes són una experiència educativa innovadora on els alumnes, amb la col·laboració del professorat, creen una empresa cooperativa amb els valors i funcionament democràtic que li són propis i que es regeixen pels 7 principis cooperatius internacionals. D'aquesta manera, la participació i implicació dels alumnes són clau, ja que les decisions són preses pels alumnes que alhora són els responsables de la gestió social i econòmica de l’empresa i dels resultats de la seva activitat.

Les Cooperatives en ser organitzacions arrelades al territori, vetllen per la millora del mateix i de les persones que en ells hi viuen, amb la qual cosa una part dels beneficis que generen han d’anar destinats a solidaritat o bé a millores en l’entorn on s’ubica l’escola o en la mateixa escola.

Els objectius que persegueix la creació d’una cooperativa d’alumnes són:

 • Oferir una experiència de participació vivencial en un projecte comú de base col·laborativa.
 • Posar a l'abast dels participants, activitats i processos en els quals assajar de forma activa els valors del cooperativisme: democràcia, participació, ajuda mútua, solidaritat.
 • Afavorir la implicació amb el territori i amb altres experiències similars.

Per què es treballa a través de la fórmula d’empresa cooperativa?

Perquè les cooperatives són empreses de propietat col·lectiva, on tots els socis són els propietaris de l’empresa, on les decisions es prenen de manera democràtica, una persona un vot i perquè el capital de les cooperatives són les persones i no els diners.

Quines són les característiques d’una cooperativa d’alumnes?

 1. És una societat formada per els alumnes que actuen por si mateixos amb l’orientació i el suport dels professors
 2. Tots els socis són iguals i tots treballen col·lectivament per a assolir els objectius que es fixa la cooperativa.
 3. Les Cooperatives es desenvolupen en el context de l’escola i en aquesta desenvolupen les activitats socials i econòmiques
 4. La seva creació afavoreix  el treball dels valors associats a l’emprenedoria, la solidaritat, el treball mutu i l’autoresponsabilitat, entre d’altres.

Per a què serveixen?

Per a realitzar activitats o projectes que sorgeixin de les idees i iniciatives dels socis.

Per exemple

 • Realitzar tallers productius per finançar activitats dels alumnes
 • Col·laborar amb l’escola per a la millora de les instal·lacions y equipament dels centres.
 • Col·laborar amb l’escola per a dinamitzar les activitats festives i cultural
 • Per oferir serveis als alumnes i a les famílies de les escoles
 • Per fer projectes solidaris amb l’entorn.

Per què promoure una cooperativa d'alumnes a l'escola?

La Cooperativa té la funció de fomentar el cooperativisme entre els alumnes, que és un objectiu bàsic de les organitzacions cooperatives enunciat en els seus trets.

El funcionament de la cooperativa d’alumnes ha de servir per treballar la creativitat, l’emprenedoria i els valors cooperatius.

 • Formació en emprenedoria. El futur professional dels/de les joves que avui dia es troben encara en el sistema educatiu dependrà més de si mateixos, i de la capacitat de compartir un projecte amb altres persones, que no pas d’un tercer – empresa o administració- que els hi doni feina.
 • Valors. S’aprenen valors incorporats en la pràctica, no s’ensenyen en abstracte si volem que realment aquests valors els incorporin a la seva ètica.
 • Divulgació dels valors i principis cooperatius. Són valors universals i útils per a desenvolupar-se en el nostre entorn; gestió democràtica, autoajuda, responsabilitat social i ambiental, auto-responsabilitat, justícia, equitat, solidaritat, transparència i honestedat.
 • Mètode pedagògic. És una activitat basada en el protagonisme de l’estudiant, el professor anima, suggereix, acompanya i orienta però és l’alumne qui construeix el projecte (fa l’aprenentatge) i el protagonitza.

S’aprèn socialment i aquesta és una activitat necessàriament compartida que fomenta habilitats socials diverses; capacitat de comunicació, lideratge, empatia, negociació, convicció...

L’activitat té repercussió en la comunitat, el resultat és compartit i és motivadora perquè té un retorn de reconeixement.

És una activitat interdisciplinària que integra continguts de gestió i organització, economia, legislació, coneixement del medi social i natural, aprenentatge i servei a més a més de una gran varietat de procediments i valors.

El cooperativisme ens proporciona un model d'economia al servei de les persones, és des de l'inici una alternativa justa a un model econòmic que genera grans desigualtats.

Els socis d'una cooperativa haurien de conèixer que formen part d'un moviment internacional i que té unes arrels vinculades als inicis del moviment obrer anglès i a la lluita per unes condicions de vida i de treball dignes a Catalunya.

La història és la memòria col·lectiva i semblantment a la memòria personal té un paper fonamental en la definició de la identitat i en la formació de la consciència, que determina totes les respostes que donem a les situacions actuals.

Cooperatives d'Alumnes

Cooperatives d'alumnes federades. Maig de 2019

Cooperativa

Escola

Municipi

Cooperativa Energy CEE Verge de la Cinta Tortosa
Cooperativa Hort Campus CEE Verge de la Cinta Tortosa
.COOM Centre d'Estudis Montseny Barcelona
COAC Escola El Cim Terrassa
Life Stream Industries Escola Elisabeth Salou
Unics  Escola Goar Viladecans
Units 1216 Escola Goar Viladecans
Geig   Escola Goar Viladecans
Viladecans, vila de tots Escola Goar Viladecans
EGU SCCL  Escola Goar Viladecans
21 S Escola Guinardó Barcelona
Xocolenta Escola Guinardó Barcelona
Baró de Viver SCCL Escola l'Esperança Barcelona
PatuCoop Escola Nou Patufet Barcelona
Cooperativa Pinisan Escola Rel Barcelona
Waybe's SCCL  Escola Solc Barcelona
Yurumu's SCCL Escola Solc Barcelona
Event Sports SCCL  Escola Vedruna Vall Terrassa
ViroGuell SCCL Escola Virolai Barcelona
GineprosCoop Escola Ginebró Llinars del Vallès
Ginebró & company Escola Ginebró Llinars del Vallès
Coop GG  Escola Ginebró Llinars del Vallès
Cooperativa Ushirika SCCL Escola Ginebró Llinars del Vallès
Gravicansmeade SCCL  Escola Gravi Barcelona
Cooperativa ???? Institut  Baix Empordà Palafrugell
BTE SCCL  Institut  Baix Empordà Palafrugell
Madvie SCCL Institut Begues Begues
ECO Giola Institut  Giola Llinars del Vallès
Pangea SCCL Institut Montserrat Roig Terrassa
El Niu Roig SCCL Institut Montserrat Roig Terrassa
Cooperativa  VilaCoop SCCL Institut Viladecavalls Viladecavalls
Els fullets Tortuga  Institut Vilafant Vilafant
DIE Institució Montserrat Barcelona
Orgànic IM  Institució Montserrat Barcelona
Hand Work Institut  Antoni Cumella Granollers
Sewingwood Institut  Antoni Cumella Granollers
Manuality coop Col·legi Maria Auxiliadora Salesianes Terrassa
Xiringuito solidari Col·legi Maria Auxiliadora Salesianes Terrassa
Les millors manualitats Col·legi Maria Auxiliadora Salesianes Terrassa
Fem vida Col·legi Maria Auxiliadora Salesianes Terrassa
Play kids Col·legi Maria Auxiliadora Salesianes Terrassa
Creative live Col·legi Maria Auxiliadora Salesianes Terrassa
Coop 2007 Col·legi Maria Auxiliadora Salesianes Terrassa
Beautiful craft  Col·legi Maria Auxiliadora Salesianes Terrassa
La força del grup Escola Paidos Sant Fruitós del Bages
Musiquem SCCL  Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
Escènic SCCL Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
El pati és un món SCCL  Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
Actua i somriu SCCL Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
Petits Moments SCCL  Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
Petit Món Blog SCCL Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
Segona Mà SCCL  Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
Al teu costat SCCL Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
Salvem Animals SCCL  Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
Clakitapis SCCL Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
La Guingueta SCCL  Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
Eco Món SCCL Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
Gaudeix SCCL  Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
Memòria en conserva SCCL Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
Logística SCCL  Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
Superfamília SCCL Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
Mengem i cuinem SCCL  Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
DecoArt SCCL Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
El racó del penjoll SCCL  Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
Superareptes SCCL Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
Iouetes SCCL  Escola Petit Món Felisa Bastida Castelldefels
Lluís Companys Escola Petit Plançó Olot
COM Cooperativa d'Oci Mixat SCCL  Col·legi Sant Domènec de Guzman Tarragona
Els Pinetons Escola Sant Gervasi Mollet del Vallès
Eco Coop Escola Sant Gervasi Mollet del Vallès
Coop de mà Escola Sant Gervasi Mollet del Vallès
Fem pinya Escola Sant Gervasi Mollet del Vallès
Cooteam Escola Sant Gervasi Mollet del Vallès
Les Oliveres (2n grau) Escola Sant Gervasi Mollet del Vallès
Sins Coop SINS Cardener Sant Joan de Vilatorrada
Cooperativa de músics Escola Tecnos Terrassa
Berenars  Escola Tecnos Terrassa
Creative Hands Escola Tecnos Terrassa
La revista  Escola Tecnos Terrassa
Yatecoop SCCL Institut de Nàutica Barcelona
Drac Bar  Institut Escola Sant Jordi Navàs
Organic Roots Warriors SCCL Escola Agrària Manresa
Cooperativa Hortgall SCCL ZER  EL cep de sis  Santa Fe del Penedès 
Flexagraf Escola Xalest Sabadell
Cooperativa Manolo Hugué  Institut Manolo Hugué  Caldes de Montbui 
Ciutat de Balaguer Institut Ciutat de Balaguer Balaguer
El Rebost de Bellissens  Institut d'Horticultura i Jardineria Reus
Jahu Mediterrani SCCL Escola Jaume Huguet Valls
Dulce Mar SCCL  Escola Hosteleria i Turisme Cambrils 
Hand Made SCCL Institut Coster de la Torre La Bisbal del Penedès
Compra Verdaguer  Institut Escola Jacint Verdaguer  Sant Sadurní d'Anoia
La UEC de l'Escac SCCL Escola de Suport Complementari i Acompanyament Tarragona
Cooperativa Eco Xeic  Escola Agrària  Amposta 
MangraCoop SCCL Institut Escola Daniel Mangrané Jesús
ProCoop SCCL Institut Escola Daniel Mangrané Jesús 
InfitCoop, SCCL Institut Escola Daniel Mangrané Jesús
Activa't i Emprèn SCCL  Institut Pobla de Segur  La Pobla de Segur 
Vit 23 SCCL  Col·legi Maria Immaculada  Tremp 
HITOCO SCCL  Institut Arnau Cadell  Sant Cugat del Vallès
Somnis SCCL Institut Arnau Cadell Sant Cugat del Vallès
Volcan SCCL  Institut Arnau Cadell  Sant Cugat del Vallès
CJJ SCCL Institut Arnau Cadell Sant Cugat del Vallès
LUDIMUS SCCL  Institut Arnau Cadell  Sant Cugat del Vallès
Trampa's SCCL Institut Arnau Cadell Sant Cugat del Vallès
Cooperup SCCL  Institut Arnau Cadell  Sant Cugat del Vallès

El projecte de Cooperatives d'Alumnes és possible gràcies a