Serveis

Les EscolesCoop ofereixen als seus associats quatre tipus de serveis bàsics:

 • Formació per a les treballadores i educadores de les escoles membres.
 • Avantatges per les sòcies. EscolesCoop manté convenis amb diferents empreses cooperatives o del sector social que ens ofereixen diversos avantatges. Consulteu-los més avall.
 • Activitats cooperatives per l'alumnat: els Jocs Cooperatius i els Jocs Florals.
 • Representació i incidència institucional, que inclou també la participació i impuls de projectes amb altres entitats.

 

Formació

Les Matinals Cooperatives

Les EscolesCoop promouen i organitzen sessions formatives i espais de reflexió per tal de fomentar la intercooperació, la millora i l'evolució en les tasques de les professionals de les escoles membres. Aquests punts de trobada estan oberts a les escoles per participar-hi de forma activa. Els temes proposats són diversos i permeten que els assistents intercanviïn experiències i coneixements. Són les Matinals Cooperatives, que actualment es desenvolupen en línia.

Avantatges dels membres d'EscolesCoop

EscolesCoop manté convenis amb diferents empreses cooperatives, del sector social o professionals que us ofereixen diferents avantatges en la gestió de les vostres escoles.

El Grup Cooperatiu Cajamar i les EscolesCoop han signat un conveni de col·laboració en el marc de la UECoE per dotar d'avantatges financers a les cooperatives d'ensenyament membres de la FeCEC.

Integral - Compromís pel bé comú amb l'Economia Social

Integral és una consultoria, certificada com a B Corp, que ofereix, mitjançant un compromís personalitzat amb les EscolesCoop, els següents serveis:

 • Protecció de dades:
  • Delegat/da de protecció de dades (extern a l'escola i compartit entre les escoles interessades).
  • Revisió, actualització o adaptació de la protecció de dades.
 • Compliance penal - Codi de conducta.
 • Consultes d’assessorament legal generals: servei gratuït, podeu fer-nos-les arribar a través de correu electrònic o trucant-nos.
 • Prevenció de Riscos laborals.
 • Acompanyament fiscal, comptable, en la gestió laboral i serveis de consultoria.

Caixa d'Enginyers

Caixa d'Enginyers és una societat cooperativa de crèdit que destaca per una gestió prudent i responsable, que ha donat com a resultat un creixement sostingut any rere any. Ofereix a les cooperatives federades que ho acreditin diferents avantatges.

Arç Corredoria d'Assegurances, SCCL

Arç Corredoria d’Assegurances, SCCL compromesa en el desenvolupament de l’assegurança ètica i solidària i en la construcció d’eines de mercat social, disposa del certificat EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurance) per a la gestió d’assegurança ètica i solidària. Quan parlis amb ells, acredita que ets cooperativa federada i gaudiràs dels descomptes que ens ofereixen.

 

Blaus comunicació + participació, SCCL

Blaus comunicació + participació, SCCL són una consultoria de desenvolupament d'estratègies de comunicació, participació i mediació per a organitzacions i equips del tercer sector. Són facilitadors en la creació de propostes en espais amb diversitat d'actors i visions. Elaboren la redacció de plans transversals, narratives i accions.

 

Blaus us ofereix comunicació per a l'impacte social, processos per a la cohesió i la transformació social amb eines participatives, de mediació i comunicació, i mentories per la definició de plans estratègics, posicionament i estratègies comunicatives.

Cajamar Caja Rural

El Grup Cooperatiu Cajamar i les EscolesCoop han signat un conveni de col·laboració en el marc de la UECoE per dotar d'avantatges financers a les cooperatives d'ensenyament membres de la FeCEC.

Trobarescola.cat

Amb l’objectiu que les famílies puguin trobar la vostra escola fàcilment quan facin cerques d’informació per internet i que les cooperatives d'ensenyament estiguin cada vegada més ben posicionades, us anunciem que des d'EscolesCoop acabem de signar un conveni de col·laboració amb la cooperativa Global de Medios per tal que pugueu aparèixer a la pàgina web trobarescola.cat un preu reduït.

Aquest lloc web permet filtrar per nom del centre, tipus d’escola (pública, privada, concertada i escola cooperativa) i localització, i també inclourà informació de la vostra escola.

En cas que hi esteu interessats, envieu-nos un correu i us farem arribar la resta d’informació, els documents per implementar i el contacte.

Activitats cooperatives per l'alumnat

La festa de l'esport i la cooperació

Els Jocs Cooperatius són una activitat organitzada per les EscolesCoop des de l'any 2011. Tenen l'objectiu de potenciar els valors cooperatius i visualitzar l'acció conjunta del món cooperatiu en forma de jornada festiva.

La festa dels qui estimem la llengua

Les EscolesCoop organitzen, des de 1992, cada any uns Jocs Florals per a totes les escoles associades. Els alumnes poden presentar els seus escrits repartits 6 categories (per diferents cursos) i en 3 modalitats: prosa, poesia i poema visual.

En els darrers anys també comptem amb la participació d'escoles de les Illes Balears i de València.

Representació Institucional

Una de les principals activitats de les EscolesCoop és donar veu a les cooperatives d'ensenyament de Catalunya en diferents àmbits.

Catalunya

Les EscolesCoop són la veu de les cooperatives d'ensenyament davant de les diferents comissions de treball del Departament d'Educació i del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.

 

Som socis fundadors de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, CoopCat, entitat que aglutina a les federacions generals de cooperatives. La Confederació de Cooperatives de Catalunya representa a 4.238 cooperatives amb un volum de negoci superior als 4.500 milions d’euros, presents en tot el territori català i en tots els sectors d’activitat, 45.666 treballadors i socis i més d’un milió de consumidors.

 

 

 

 

 

 

També tenim dos representants al Consell Superior de la Cooperació de la Generalitat de Catalunya.

Espanya

Som membres de la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza, UECOE,  i formem part de Consell Rector. Com a membres de la UECoE també participem al Consell Rector de la Confederación Empresarial de la Economía Social, CEPES, la patronal de l'economia social a Espanya.

L'any 2016 vàrem participar en l'organització del congrés biennal de la UECoC.

 

 

 

Participem

Som EscolaEscolesCoop és una de les organitzacions que formen la iniciativa Somescola.cat per refermar el suport a l’escola catalana i al model de cohesió social que aquesta representa davant la LOMQE i les sentències del Tribunal Suprem espanyol que qüestionen el paper del català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya.