Els principis de l'Escola Cooperativa

Els principis de l'Escola Cooperativa

Els centres d’ensenyament cooperatius des dels seus orígens sempre han fet aportacions per promoure la qualitat pedagògica a Catalunya. En els darrers temps han succeït múltiples debats i iniciatives, que han fet aflorar la necessitat de renovació de les metodologies per garantir un ensenyament de qualitat. A EscolesCoop no hem defugit aquests debats, en els quals participem activament; al contrari, ens han refermat la nostra convicció:  les EscolesCoop som una part fonamental d’aquesta revolució educativa.

 

Perquè l’escola cooperativa la fan les persones que comparteixen un projecte en comú, l’ensenyament. Les cooperativistes són famílies, mestres i personal no docent, amb sentit crític que s’impliquen per millorar permanentment, no només tot allò vinculat amb els alumnes, sinó també tota la comunitat.

 

Ara és hora de fer un pas endavant i posar de manifest que els nostres principis constitutius, socials i educatius són bàsics per continuar contribuint i oferint un ensenyament de qualitat a Catalunya. Les EscolesCoop representen un model d’escola laica, plural, inclusiva, solidària, activa, innovadora i participativa, arrelada al territori, que aprèn a participar i compartir de forma democràtica i que dona gran rellevància al treball en xarxa. Aquest model d’escola té com a eix comú ser cooperativa. Aquest fet impregna tota la seva forma de ser:

 

  1. L’escola cooperativa té el compromís de fer realitat la missió de la cooperativa: educar joves i infants en els valors cooperatius. Mestres, personal no docent i famílies treballen corresponsablement per assolir els reptes del projecte educatiu.
  2. L’escola cooperativa té com a objectiu dotar l’alumnat de les eines per construir un projecte de vida propi, perquè en el futur esdevinguin ciutadans i ciutadanes crítics, socialment responsables, democràtics i participatius.
  3. L’escola cooperativa té vocació social. Treballa per construir una societat millor amb valors d’igualtat, equitat, honestedat, transparència, solidaritat, responsabilitat, integració i transformació social, oferint un servei públic-cooperatiu i un ensenyament de qualitat.
  4. L’escola cooperativa és una escola oberta a tothom, sense filtres, inclusiva, on la participació, la cooperació i la solidaritat formen part de la nostra identitat.
  5. L’escola cooperativa és dinàmica i transformadora. La seva organització interna, flexible, facilita l’adaptació i renovació constant en el marc d’una societat en canvi permanent.
  6. L’escola cooperativa és innovadora. Entenem que innovar significa canviar les coses per fer-les millor. Les escoles cooperatives innoven en tots els àmbits pensant en les persones.
  7. A les escoles cooperatives, la implicació en els projectes, la creativitat, l’ús de les tecnologies, l’emprenedoria i tots els valors del cooperativisme són mitjans per desenvolupar les millors pràctiques educatives, per fer créixer el coneixement i l’aprenentatge personalitzat dels alumnes.
  8. L’escola cooperativa treballa en xarxa. La proximitat amb les famílies, la vinculació amb el barri, el poble o ciutat són una realitat amb la vocació de construir una comunitat participativa.
  9. A l’escola cooperativa, l’autogestió, l’autonomia i la independència són claus per mantenir la llibertat i garantir les fites i objectius que es marca la cooperativa tant en el model educatiu com en la gestió empresarial.
  10. Tots aquests elements permeten que les EscolesCoop siguin “una escola per a tothom, l’escola de cadascú”.