Missió, Visió i Valors

Missió, Visió i Valors

de les EscolesCoop

La Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya-EscolesCoop, neix l'any 1979 en uns moments polítics i socials determinats, on la iniciativa de la societat civil oferia respostes a les mancances del país. Famílies i mestres van engegar projectes educatius sota una forma jurídica que responia al sentir comú de corresponsabilitat i de compartir: la cooperativa.

 

Les EscolesCoop, amb presència a tot el territori català, van anar desenvolupant les tasques de representació d'aquest col·lectiu que històricament ha passat per períodes complicats i diversos com ara el CEPEC, el pacte de centres en crisi i la consolidació actual ja a partir de finals dels 90.

 

Les cooperatives d'ensenyament associades responen a 4 tipologies diferenciades:

  • 25 cooperatives de treball associat (de mestres)
  • 8 cooperatives de consum (de famílies)
  • 6 cooperatives integrals (de famílies i mestres)
  • 1 cooperativa de 2n grau

 

En aquests moments (juliol 2020) EscolesCoop agrupa a 40 escoles cooperatives, que apleguen 5.494 sòcies cooperativistes i 1.867 treballadores que eduquen a 16.630 alumnes.

EscolesCoop representa un model d’escola laica, plural, inclusiva, activa, humanista i integrada en els valors d’una societat catalana, i que aprèn a participar voluntàriament i de forma democràtica donant gran rellevància al treball en comú. Els membres d'EscolesCoop es qüestionen constantment el procés educatiu i prenen les decisions conjuntament. També posen en comú el resultat de les tasques individuals i col·lectives, amb comunicació i diàleg.

La seva missió és representar, assessorar i defensar les cooperatives d'ensenyament. Així com agrupar i potenciar l'intercanvi entre elles i les sinergies que es creen en la intersecció entre les diferents escoles. EscolesCoop ofereix serveis per a la millora de la seva gestió i qualitat, i formació per a les professionals i sòcies cooperativistes de tot el col·lectiu, en tant que motors i eixos del fet educatiu cooperatiu.

AlumnesCoop_5