Conveni amb Arç: Un nou servei pels membres de la FeCEC

La Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya, FeCEC, ha signat un conveni de col·laboració amb Arç, Serveis integrals d’Assegurances amb l’objectiu de desenvolupar una oferta de serveis i productes asseguradors per a les escoles, tot reforçant el desenvolupament de l’assegurança ètica i solidària i el mercat social.

La col·laboració permetrà oferir a les cooperatives membres de la federació un servei de consultoria que inclourà assessorament, diagnosi i proposta d’optimització de programes d’assegurances. Els serveis s’oferiran de manera gratuita llevat d’aquells informes d’ús extern i amb caràcter vinculant relacionats amb programes de finançament o procediments judicials o administratius (due dilligence). I en segon terme, s’oferirà el servei de Gestió de programes i pòlisses, que inclourà l’elaboració de projectes i contractació de pòlisses o programes d’assegurança amb criteris preferentment d’assegurança ètica i de negociació col·lectiva.

Conveni FeCEC i Arç assegurances ètiques

A la fotografia Javier Gómez (Arç), Josep M. López Fumat (president FeCEC), Alfonso Bolado (Arç) i Joan Segarra (Director FeCEC)