La Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya, FeCEC, convoca els XXVII Jocs Florals Sant Jordi 2019. Per cinquè any consecutiu, tenim el plaer de convidar a les escoles membres de la Sectorial d’Ensenyament de la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears, UCTAIB. i a les de la Unió de Cooperatives d’Ensenyament Valencianes, UCEV.

En aquest mateix post,  trobareu les bases reguladores d’aquests  Jocs Florals. O també us les podeu descarregar seguint aquest enllaç.

La data màxima per fer-nos arribar les obres és el divendres 3 de maig de 2019 i fins a les 14 h, a la seu de la FeCEC i l’acte de lliurament dels premis  tindrà lloc el dijous 30 de maig de 2019 a les 18 h, a l’escola Solc de Barcelona (carrer Ardena 36).

 

Jocs Florals

Jocs Florals 2018. El Toll. Escola Petit Món.

BASES XXVII Jocs Florals – Sant Jordi 2019

1.- S’estableixen tres modalitats: prosa, poesia i poema visual.

  • Prosa. Cal presentar una narració curta que no superi els 2 fulls o un full a doble cara DIN-A 4, amb un espai 1 i ½, la lletra ha de ser Arial, Verdana o Times New Roman amb un cos 12. Tema lliure.
  • Poesia. Cal presentar un poema o recull de poemes que no superi els 56 versos, sempre en fulls DIN-A 4, amb un espai 1 i ½, la lletra ha de ser Arial, Verdana o Times New Roman amb un cos 12. Tema lliure.
  •  Poema visual. En full DIN-A4. Original o fotografia impresa. Tema lliure.

En el cas de Primària i en les categories de prosa i poesia, s’acceptaran treballs manuscrits.

2.- S’estableixen sis categories:

  • Educació Primària Cicle Inicial.
  • Educació Primària Cicle Mitjà.
  • Educació Primària Cicle Superior.
  • ESO 1r. Cicle.
  • ESO 2n. Cicle.
  • Batxillerat / Cicles Formatius.

3.- Els treballs presentats poden ser una selecció de l’escola. El nombre màxim d’obres que podrà presentar cada centre és de 1 per modalitat i categoria i el treball ha de ser individual.

4.- Els treballs presentats han de ser originals (no fotocòpia), escrits en català i signats amb pseudònim. La presentació serà obligatòria fer-la a ordinador pels alumnes d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

Jocs Florals

Jocs Florals 2018 – Desigualtats. Petit Món

5.- Els treballs es presentaran tancats en un sobre gran (SOBRE 1) on a l’exterior ha de figurar el curs, l’edat, la categoria, i la modalitat. Al sobre no pot figurar el nom del centre. Dins el SOBRE 1 hi aniran dos exemplars de cada obra (excepte la categoria de poema visual) juntament amb un sobre tancat (SOBRE 2) per cada obra, on hi constarà a dintre, en una targeta: nom i cognoms de l’autor, pseudònim, títol de l’obra, edat, curs i escola. A l’exterior d’aquest SOBRE 2 hi constaran les mateixes dades que al SOBRE 1. En el cas que es tracti d’un alumne de NEE, s’assenyalarà a la part exterior dels dos sobres. El paper no pot portar cap logotip de l’escola.

6.- Si s’incompleix qualsevol dels requisits exigits en les bases els treballs presentats seran desqualificats automàticament.

7.- La data màxima d’entrega serà el divendres 3 de maig de 2019, entre les 9 h i les 14 h, a la seu de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya, carrer Premià, 15, 08014 de Barcelona.

8.- Cada escola participant proposarà obligatòriament un membre del jurat abans del 3 de maig de 2019. El jurat decidirà els finalistes i guanyadors de les diferents modalitats i categories. La reunió dels membres del jurat serà el dimecres 8 de maig, de 10h a 14h, a la seu de la Federació.

9.- L’acte de lliurament de premis tindrà lloc el dijous 30 de maig de 2019 a les 18 h, a l’escola Solc de Barcelona (carrer Ardena 36).

10.- L’organització es reserva el dret de publicar les obres premiades i els treballs que per la seva qualitat ho mereixin. Així mateix es reserva el dret de decidir sobre qualsevol qüestió que pugui donar-se i que no s’hagi plantejat de manera resolta en les presents bases.

 

Dibuix destacat: El Cafè de l’Escola Elisabet Jocs Florals 2018