Els 80 anys de l’Escola Jeroni Moragas !

L’Escola Jeroni Moragas de Barcelona, cooperativa de treball associat i membre d’EscolesCoop, està de festa grossa! Aquest mes de novembre celebren els seus 80 anys d’existència. Fundada el 1940 pel Dr. Moragas (psiquiatre infantil i catedràtic de pedagogia de la Universitat de Barcelona) els seus primers registres oficials són del 9 de novembre d’aquell any.

El centre consta de 3 seccions: la secció d’ensenyament infantil i primari, amb 4 unitats, la d’ensenyament secundari, amb les unitats d’ESO, la Secció del GAE (grup d’atenció específica – nois/es amb pluridiscapacitat) i 1 unitat de Transició a la Vida Adulta (TVA). L’Escola ha realitzat modificacions molt significatives en el currículum ordinari per tal d’adaptar-lo a les necessitats dels alumnes, prioritzant els aspectes d’autonomia personal, social, comunicació i habilitats prelaborals.

Després de 80 anys tocava renovar el logotip de l’escola. Vet aquí el resultat:

Després d’un llarg procés de creació, on ha participat tot l’alumnat de l’escola dibuixant el número 80, aquest ha estat l’escollit, realitzat per l’Andrea, alumna de TVA.

Les nostres més sinceres felicitacions i enhorabona i… per 80 anys més!