Jocs Florals imatges

Jocs Florals imatges

La Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya convoca a les seves cooperatives a participar als XXV Jocs Florals Sant Jordi 2017. Un any més, participen també a les escoles de la Sectorial d’Ensenyament de la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears i a les de la Unió de Cooperatives d’Ensenyament Valencianes. 

Aquest any celebrem l’edició número 25 dels Jocs Florals, motiu pel qual estem organitzant un acte de lliurament de premis especial per celebrar l’esdeveniment.

El treball en prosa, poesia i poema visual s’hauran de presentar com a màxim fins les 14h del 5 de maig de 2017 a la Seu de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya.

L’acte de lliurament dels Premis tindrà lloc el dilluns 29 de maig a les 18h. al CaixaFòrum de Barcelona.

Aquí teniu les bases. També us les podeu descarregar en PDF.

BASES XXV Jocs Florals Sant Jordi 2017

1.- S’estableixen tres modalitats: prosa, poesia i poema visual.

 

  • Cal presentar una narració curta que no superi els 2 fulls DIN-A 4, amb un espai 1 i ½, la lletra ha de ser Arial, Verdana o Times New Roman amb un cos 12. Tema lliure.
  • Cal presentar un poema o recull de poemes que no superi els 56 versos, sempre en fulls DIN-A 4, amb un espai 1 i ½, la lletra ha de ser Arial, Verdana o Times New Roman amb un cos 12. Tema lliure.
  • Poema visual. En full DIN-A4. Original o fotografia impresa. Tema lliure.

En el cas de Primària i en les categories de prosa i poesia, s’acceptaran treballs manuscrits.

2.- S’estableixen sis categories:

  • Educació Primària Cicle Inicial.
  • Educació Primària Cicle Mitjà.
  • Educació Primària Cicle Superior.
  • ESO 1r. Cicle.
  • ESO 2n. Cicle.
  • Batxillerat / Cicles Formatius.

3.- Els treballs presentats poden ser una selecció de l’escola. El nombre màxim d’obres que podrà presentar cada centre és de 1 per modalitat i categoria.

4.- Els treballs presentats han de ser originals (no fotocòpia), escrits en català i signats amb pseudònim. La presentació serà obligatòria fer-la a ordinador pels alumnes d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

5.- Els treballs es presentaran tancats en un sobre gran (SOBRE 1) on a l’exterior ha de figurar el curs, l’edat, la categoria i la modalitat. Al sobre no pot figurar el nom del centre. Dins el SOBRE 1 hi aniran dos exemplars de cada obra (excepte la categoria de poema visual) juntament amb un sobre tancat (SOBRE 2) per cada obra, on hi constarà a dintre, en una targeta: nom i cognoms de l’autor, pseudònim, títol de l’obra, edat, adreça, curs i escola. A l’exterior d’aquest SOBRE 2 hi constaran les mateixes dades que al SOBRE 1. En el cas que es tracti d’un alumne de NEE, s’assenyalarà a la part exterior dels dos sobres.

6.- Si s’incompleix qualsevol dels requisits exigits en les bases els treballs presentats seran desqualificats automàticament.

7.- La data màxima d’entrega serà el divendres 5 de maig de 2017, entre les 9h i les 14h, a la seu de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya, carrer Premià, 15, 08014 de Barcelona.

8.- Cada escola participant proposarà obligatòriament un membre del jurat abans del 5 de maig de 2017. El jurat decidirà els finalistes i guanyadors de les diferents modalitats i categories. La reunió dels membres del jurat serà el dimecres 10 de maig, de 10h a 14h, a la seu de la Federació.

9.- L’acte de lliurament de premis tindrà lloc el dilluns 29 de maig de 2017, a les 18h, al Caixafòrum, a l’avinguda Francesc Ferrer i Guardia 6-8 de Barcelona.

10.- L’organització es reserva el dret de publicar les obres premiades i els treballs que per la seva qualitat ho mereixin. Així mateix es reserva el dret de decidir sobre qualsevol qüestió que pugui donar-se i que no s’hagi plantejat de manera resolta en les presents bases.