Protecció de dades de caràcter personal

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya

G-08843237

Carrer Premià, 15 1a planta -08014 Barcelona
Telèfon: info@escolescooperatives.cat
T. +: 939 332 43 26

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A la Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya - EscolesCoop tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar comunicacions comercials i informatives sobre els nostres serveis.

 

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Durant 5 anys o fins a la finalització del servei contractat.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Els informem que la base legal per al tractament de les seves dades:

  • Consentiment de l’interessat: REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les seves dades personals.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.

També informem que no estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a la Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya - EscolesCoop estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en tot cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas la Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya - EscolesCoop deixarà de tractar les dades, tret que per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: enviant un correu a info@escolescooperatives.cat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas de què senti vulnerats els seus drets en el que concerneix a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a la Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya - EscolesCoop procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

  • Adreces postals i electròniques
  • Informació comercial
  • Informació professional i currículums

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelen l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religiosos o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o la orientació sexual d’una persona física).