FEDERACIÓ DE COOPERATIVES
D'ENSENYAMENT DE CATALUNYA

Estem renovant el nostre web

Si voleu contactar amb nosaltres ens trobareu on sempre

C/ Premią, 15 planta 1a.
08014 Barcelona
info@escolescooperatives.cat 
T. +34 93 3324326