Acord de Col·laboració FeCEC i Cajamar

Acord de col·laboració entre Cajamar i les EscolesCoop

El gerent de Banca d’Empreses de Cajamar, Ramón Vallespín, i el President de la  Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya (FECEC), Josep M. López Fumat, ha signat un conveni de col·laboració per promoure el cooperativisme, l’economia social i l’emprenedora.

La signatura d’aquest conveni estableix unes condicions financeres avantatjoses que beneficiaran a les organitzacions associades a la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya, facilitant el desenvolupament de la seva activitat empresarial, incloent tant els centres educatius com els docents i treballadors interessats. Així mateix, aquest acord contribuirà a la organització d’accions formatives organitzades per les dues entitats i adreçades principalment als membres dels consells rectors de les cooperatives associades.

Aquesta signatura suposa l’adhesió de la FeCEC al acord subscrit prèviament entre Cajamar i la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECoE), pel qual s’ofereixen solucions financeres a mida a les 600 cooperatives d’ensenyament i centres educatius de l’economia social que, a tota Espanya,  acullen més de 277.000 alumnes i entre els seus 13.495 socis treballadors cooperativistes i 13.200 treballadors contractats.

La Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya y Cajamar Caja Rural comparteixen valors i principis que les identifiquen com entitats de l’economia social com la superposició de la persona sobre el capital; la solidaritat interna i amb la societat; treballant per la igualtat d’oportunitats entre homes i dones; la cohesió social; la inserció de les persones d’alt risc social; la generació de treball estable i de qualitat; i, la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.