Comunicat FeCEC Cooperatives d'Esnsenyament

Les escoles cooperatives, representades per la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya, defensem cada dia, amb a la nostra tasca educativa, els valors de la democràcia, la llibertat i la participació

En coherència amb els nostres principis, no podem més que condemnar les actuacions contra les institucions del nostre país, impròpies d’un estat de dret, a l’hora que ens solidaritzem amb el seu personal i els seus responsables.

Lamentem els esdeveniments que s’estan produint i apel·lem al respecte i al diàleg per trobar solucions.

 

Barcelona, 20 de setembre de 2017.