Consell Rector de la Federació AlumnesCoop 2016

Es constitueix la Federació de cooperatives d’alumnes Alumnes.coop

  • Alumnes.Coop té la missió d’impulsar, promocionar i fomentar la creació de cooperatives d’alumnes.
  • La Federació agrupa 60 cooperatives d’alumnes de tot el territori català amb la voluntat de coordinar-se entre elles.
  • La formalització de la nova federació ha acabat amb l’elecció del seu Consell Rector i l’aprovació dels seus estatuts.
  • Les cooperatives d’alumnes són emprenedoria, coneixement, participació, democràcia i diàleg.

Barcelona, 9 de maig de 2016. Els 250 representants de les cooperatives d’alumnes han constituït aquest matí la Federació de Cooperatives d’Alumnes de Catalunya, Alumnes.coop. Aquesta federació agrupa les  cooperatives d’alumnes de diferents escoles de tot el territori constituïdes en el marc del projecte desenvolupat per la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya i el programa aracoop.

Alumnes.coop té com a missió principal consolidar, impulsar i promocionar les 60 cooperatives d’alumnes que, dia a dia, enforteixen l’economia i la societat en base a principis democràtics. A més, servirà per a coordinar-les entre sí i fomentar la intercooperació.

Assemblea de la Federació Alumnes.Coop Ponència M. Batet a l'assemblea d'Alumnes.Coop Candditats al Consell Retor d'Alumnes.Coop Obsequis a tots els candidtas Alumnes.coop Parlaments Assemblea Alumnes.Coop Parlaments Josep Vidal. Assemblea Alumnes.Coop votacions per escollir el Consell Rector del Alumnes.Coop

Les cooperatives d’alumnes

A Catalunya, hi ha una seixantena de cooperatives d’alumnes formades i gestionades pels propis estudiants que, amb la col·laboració del professorat, desenvolupen activitats productives i econòmiques amb l’objectiu final de posar a la venda productes o oferir determinats serveis. Aquesta activitat realitzada en el marc d’un projecte escolar ofereix:

  • una experiència de participació vivencial en un projecte comú de base col·laborativa
  • activitats i processos que permeten assajar de forma activa els valors del cooperativisme: democràcia, participació, ajuda mútua, solidaritat i transparència, entre d’altres
  • la implicació amb d’altres experiències similars del territori

La principal finalitat de les cooperatives d’alumnes és potenciar l’emprenedoria dels alumnes a través de la creació d’una empresa cooperativa, on la participació i implicació dels alumnes és la clau. Com en qualsevol cooperativa, les decisions són preses pels alumnes de manera col·lectiva que alhora són els responsables de la gestió social i econòmica de l’empresa i dels resultats de la seva activitat.

Per aquesta raó les cooperatives d’alumnes treballen amb objectes reals i pràctics de productes o serveis, convida als nens i nenes a crear la cooperativa, a fer uns estatuts, el pla d’empresa i compartir els valors del cooperativisme.

Avui aquestes cooperatives d’alumnes (de Primària, Secundària Obligatòria i Post Obligatòria i Educació Especial) han escollit el seu Consell Rector i han aprovat els seus estatuts.  Els  presidents o presidentes de les cooperatives d’alumnes i altres càrrecs de consell rector s’han fet acompanyar per docents i responsables dels centres. Tot l’acte s’ha realitzat a l’empara de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya i el programa aracoop.

Més informació sobre les cooperatives d’alumnes