Projectes

Els projectes de la Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya

EscolaCoop2020: La xarxa d’Innovació de les Escoles Cooperatives

La transformació i innovació educativa a les escoles cooperatives té valors afegits: implicació, democràcia i, sobretot, cooperació.

EscolaCoop2020 EscolesCoop

AlumnesCoop, Federació de Cooperatives d’Alumnes de Catalunya

La Federació de Cooperatives d'Alumnes de Catalunya, AlumnesCoop és l'entitat que agrupa les cooperatives d'alumnes de diferents escoles de Catalunya constituïdes en el marc del projecte desenvolupat per la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya en el marc del programa Economia Social / Aracoop del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Les cooperatives d'alumnes són una vivència d'emprenedoria real amb activitat productiva i econòmica on el centre de l'activitat educativa són els alumnes.

AlumnesCoop