escoles cooperatives curs 2018-19

Comunicat de premsa: Les escoles cooperatives ofereixen 1.142 places a P3 pel nou curs 2018-19

  • En global, s’ofereixen prop de 2.000 places per l’ensenyament obligatori i no obligatori.

  • Les escoles cooperatives preparades per les preinscripcions del nou curs 2018-19.

Barcelona, 22 de febrer de 2018. Les escoles cooperatives, membres de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya (FeCEC), ja estan preparades per les preinscripcions del nou curs escolar 2018-19. Tot i que encara no hi ha prevista la data d’inici de les preinscripcions, les escoles cooperatives catalanes ofereixen 1.142 places per a futurs alumnes de P3 del curs 2018-19. I, en total, les escoles cooperatives oferiran 1.995 places a tot l’ensenyament obligatori, no obligatori i d’educació especial.

Taula amb el nombre de places que ofereixen 39 escoles cooperatives a Catalunya.

Ed. Infantil

0-2

P3 Altres Ed. Infantil 2n Cicle Ed. Primària ESO Batxillerat Centres Educació Especial Total
82 1142 54 282 198 196 41* 1995

*Cal indicar que les 5 escoles d’educació especial ofereixen una atenció especialitzada i específica a les necessitats educatives dels infants això comporta l’aplicació de programes curriculars diferenciats i/o adaptats. Cap alumne es pot inscriure sense un dictamen favorable de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic de la Generalitat de Catalunya.

 

Taula amb nombre de centres cooperatius segons la etapa escolar que imparteixen

Ed. Infantil

0-2

Ed. Infantil

3-6

Ed. Primària ESO Batxillerat Centres Educació Especial
8 33 33 24 10 5

 

El model cooperatiu d’ensenyament ha acollit prop de 17.000 alumnes durant aquest darrer curs 2017-18, des del primer cicle d’educació infantil fins al batxillerat incloent també els centres d’educació especial. Amb la nova matriculació es pretén renovar els alumnes que ja han finalitzat la seu cicles educatiu. Com a fet destacable podem dir que en les escoles cooperatives es manté una elevada estabilitat en el nombre d’alumnes al llarg dels diferents cicles. Es demostra un alt grau de compromís famílies, alumnes pel model d’escola cooperativa.

 

L’escola cooperativa: l’escola de cadascú, l’escola per a tothom

En mig dels múltiples espais de debat sobre el futur de l’ensenyament, en l’aplicació de mètodes innovadors a les aules, va sorgir la necessitat de reforçar el fet diferencial les escoles cooperatives que tot i ser majoritàriament escoles concertades tenen una clara vocació social, cívica i la seva fórmula organitzativa en cooperativa determina el seu enfocament sobre l’educació. El treball s’ha concretat en la definició de 10 principis que defineixen les escoles membres de la FeCEC i que porta per lema “L’escola cooperativa: l’escola de cadascú, l’escola per a tothom”.

Podeu consultar el 10 principis al nostre web www.escolescooperatives.cat

 

Sobre la FeCEC

La Federació de Cooperatives de l’Ensenyament de Catalunya, FeCEC, agrupa a 41 escoles cooperatives, que apleguen més de 6.000 socis cooperativistes i 1.800 treballadors que eduquen prop de 17.000 alumnes.

L’Escola Cooperativa representa el model d’escola laica, plural, solidària, activa, transformadora, innovadora i participativa arrelada al territori, que aprèn a participar i compartir de forma democràtica i que dona gran rellevància al treball en xarxa. Les EscolesCoop parteixen del compromís i la implicació de pares, mares, docents i no docents per transformar i innovar l’ensenyament a partir de la solidaritat, la pluralitat, el treball en xarxa, l’autogestió i l’autonomia. Aquest model d’escola té com a eix comú ser cooperativa.

Les cooperatives d’ensenyament associades responen a tres tipologies diferenciades: cooperatives de treball associat (de mestres) que representen el 74%; cooperatives de consum (de mares i pares) que representen el 21%; i cooperatives mixtes (de mares, pares i mestres) que representen un 5%.

 

Llistat de les escoles cooperatives