Exposició dels grups educatius i terapèutics del Centre Carrilet al Taller Internacional celebrat a Berlín

L’experiència de Carrilet en psicoteràpia grupal amb infants amb TEA s’ha compartit amb professionals internacionals al Living up to Diversity, a Berlín.

En el marc del Taller internacional, celebrat a Berlín el cap de setmana de la Diada, la Marina Mestres, la Núria Farrés i l’Elisabet Sanchez del Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet van compartir la seva experiència entorn al treball de la psicoteràpia grupal amb infants i adolescents amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). I més concretament van exposar el funcionament dels grups terapèutics que es duen a terme dins el seu centre escolar, grups dinamitzats conjuntament entre tutores i psicòloga del centre. Grups que anomenen tutories terapèutiques, terme que reuneix el caire educatiu i terapèutic d’aquest espai escolar.

Carrilet, centre educatiu i terapèutic

Carrilet és un centre d’educació especial específic i especialitzat en infants amb TEA que té doble conveni amb educació i sanitat, i aquest fet representa bé la seva essència. És un centre on tots els aspectes clínics i educatius queden entramats en la tasca diària amb els infants. Psicòlogues, mestres i pedagogues treballen plegades dia a dia amb els infants des d’una comprensió compartida del seu funcionament mental.

Carrilet va ser convidat a l’esdeveniment com a centre escolar que treballa dins el grup-aula els neguits, angoixes i vulnerabilitats que generen les dinàmiques socials i la interacció entre els seus alumnes, diagnosticats amb TEA. En aquests infants, el fet de trobar-se amb l’altre, pot generar molta por i molta resistència. O bé pot haver-hi molt desig però sense tenir la capacitat de saber com fer per apropar-se al món social. Gran part de la tasca dels professionals del centre és acompanyar-los a descobrir la relació amb els altres, a poder-los entendre. També ajudar-los a entendre’s a si mateixos i el que els passa quan estan en interacció amb el món que els envolta.

Les tutories terapèutiques de Carrilet

Concretament, a la jornada realitzada a Berlín, es van presentar els grups terapèutics duts a terme dins l’escola, grups que es realitzen dins les aules de forma setmanal i conduïts pel tutor del grup i la psicòloga del centre. En aquests grups, mitjançant el joc guiat, el/la tutor/a i psicòloga acompanyen als infants a posar nom a allò que passa entre ells mentre interaccionen de forma espontània i comparteixen material.

Posar nom, relatar les dinàmiques, els conflictes, els desigs no poguts expressar, ajuda a entendre’s i a entendre als altres. Els infants amb autisme tenen una falla bàsica per poder comprendre la ment aliena. No poden arribar a copsar com afecten els seus actes en les emocions dels altres, de la mateixa manera que els costa fer-se conscients que les mateixes emocions que els sobrevenen i a voltes els sobrepassen, tenen a veure amb la presència i actuacions dels altres.

L’escola és un espai d’adquisició dels aprenentatges, però també tenim la gran responsabilitat d’ajudar als infants a fer-se competents en la socialització i en la gestió de les pròpies emocions. Objectius especialment significatius alhora que dificultosos en el cas dels infants amb TEA.

El Taller Internacional: Living up to Diversity

GaKiJu, el Grup de treball alemany per a la promoció de l’anàlisi de grups per a nens i joves, va organitzar aquest taller internacional molt especialitzat per donar a conèixer i compartir experiències internacionals sobre el treball grupal amb infants i adolescents amb algun tipus de patiment emocional. Una proposta molt enriquidora en la qual van participar psicòlegs, mestres, educadors socials, pedagogs, per compartir les seves experiències sobre el benefici que suposa el treball d’acompanyament emocional en les dinàmiques grupals.

Segons expliquen les representants de Carrilet “Va ser un plaer poder escoltar experiències d’altres països, a la vegada que compartir internacionalment la nostra forma d’entendre el treball dins l’escola d’alumnes diagnosticats amb TEA. Un treball on els aspectes educatius i els terapèutics han d’anar forçosament lligats, per ajudar a infants amb dificultats greus de socialització, a entendre com funcionen les dinàmiques socials en les quals es veuran immersos al llarg de les seves vides”.