Federació de Cooperatives de l'Ensenyament de Catalunya

La FeCEC creix amb Momo Escola Viva i Creixen Educació

Aquest mes de febrer de 2018, la família de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya (FeCEC) ha crescut amb la adhesió de dos nous membres: l’escola Momo d’Esplugues de Llobregat i el grup Creixen Educació. D’aquesta manera, la FeCEC ja representa a 41 les escoles cooperatives catalanes. Aquests dos nous membres de la federació representen dos models d’ensenyament ben diferenciats però alhora són cooperatives amb les que compartim molts valors i principis.

BENVINGUDES!

41 escoles formen part de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya, FeCEC

Momo escola vivaPer una banda, l’escola Momo és un projecte escolar adherit a la Xarxa d’Educació Lliure, XELL, i com a cooperativa ja formen part de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Es tracta d’una cooperativa integral en la que hi trobem socis treballadors i famílies associades. Momo Escola Viva ofereix educació infantil i primària en la que també hi participen els adults.

L’escola Momo es defineix com:

un projecte viu, que aprèn, experimenta, s’equivoca, reflexiona, pren consciencia, comparteix, escolta, observa i creix gràcies a totes les persones que en formen: nenes, nens, famílies i docents. Tots està reflectit en el seu model d’organització i funcionament que considera el consens com eix fonamental en la presa de decisions”.

 

Grup Creixen EducacióPer l’altra banda, Creixen Educació és una cooperativa de segon grau impulsada per Escola Sant Gervasi Cooperativa, que ja és membre de la FeCEC, Suara Cooperativa i Abacus Cooperativa. Aquesta cooperativa té la vocació de crear una xarxa d’escoles amb segell propi, de qualitat i d’avantguarda, per respondre a les necessitats formatives del país i que reforci el cooperativisme en el sistema educatiu. La primera escola s’ha incorporat a Creixen Educació és l’escola Goar de Viladecans, una escola concertada per la Generalitat en totes les seves etapes, des de P3 fins al Batxillerat.

Segons ens expliquen al seu web:

Eduquen amb la voluntat de que els alumnes estiguin compromesos amb la societat actual i que puguin participar de manera crítica i autònoma”.

Per això, la seva visió educativa gira entorn de l’alumne, la seva autonomia, responsabilitat i el seu aprenentatge en valors. Pivota en tres grans projectes:

  • Un lingüístic centrat en la comprensió de la llengua i en l’estudi de dues llengües estrangeres.
  • Un segon tecnològic on treballen la programació i la robòtica per fomentar el raonament lògic i matemàtic.
  • Un darrer de científic, en el que els alumnes participen en projectes on la ciència i la tecnologia es vinculen entre elles.