CoT Sessió de treballa Escola Ginebró

L’Escola Ginebró participa en un programa de recerca de la Universitat Pompeu Fabra

El programa de recerca CoT és pioner a Catalunya i té l’objectiu de millorar l’ús de les tecnologies a l’aula.

L’Escola Ginebró, membre de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya, forma part d’un programa de recerca de la Universitat Pompeu Fabra amb el suport de la Fundació La Caixa per introduir noves formes d’aprenentatge a l’aula basades en la tecnologia. Es tracta d’un projecte pioner a Catalunya que compta amb la col·laboració de dos centres educatius, un dels quals és el Ginebró.

El Projecte CoT (Communities of Teaching) està liderat per Davínia Hernández-Leo, coordinadora del Grup de Recerca en Tecnologies per a l’Educació (TIDE) de la UPF. Hernández-Leo explica: “El projecte CoT estudia el paper de l’anàlisi de dades en l’aprenentatge. Per fer-ho, proporcionem eines tecnològiques als professors perquè puguin dissenyar activitats a mida ells mateixos i, a més, comparteixin coneixements sobre classes pràctiques. Així, els uns poden aprendre de l’experiència dels altres i implementar millores.

El sistema funciona mitjançant una plataforma virtual col·laborativa, on els mestres introdueixen informació sobre una eina tecnològica determinada que han fet servir a l’aula. El seguiment inclou dades de l’aprenentatge obtingut i del comportament i ús que en fan els alumnes. Aleshores, aquesta informació es comparteix amb altres docents i centres educatius, i això facilita avaluar i millorar l’ús d’aquesta tecnologia.

El programa CoT és innovador en sí mateix, però també potencia l’ús de modalitats d’aprenentatge innovadores a l’aula com la flipped classroom (classe inversa) i la gamificació, ja que faciliten l’avaluació de les eines tecnològiques. El resultat és un aprenentatge més significatiu basat en la col·laboració dels alumnes i la resolució activa de problemes.

Dolors Morcillo, directora d’Innovació de la Cooperativa Ginebró apunta “per l’equip docent de l’escola és molt gratificant aprendre i utilitzar noves eines i estratègies que dinamitzen la classe i permeten millorar l’ús de les tecnologies. La innovació és un dels puntals del projecte educatiu del Ginebró, i participar en programes com el CoT són la base d’una millora contínua per oferir una formació de màxima qualitat”.