Alumnes de l'Escola Sant Gervasi Cooperativa han rebut una formació sobre la Donació de sang.

La jornada de donació de sang, un exemple de cooperativa d’alumnes

L’Escola Sant Gervasi és una cooperativa de treball associat situada a Mollet del Vallès i des de fa bastants cursos, el centre disposa de diverses cooperatives d’alumnes, des de la Primària fins a la Secundària, amb l’objectiu de fomentar entre els nens i joves l’esperit cooperatiu i, a la vegada, fomentar l’aprenentatge d’aquest model, que és tan nostre.

Un dels principals objectius de les nostres cooperatives d’alumnes és el de gestionar diversos projectes solidaris, com la Campanya de Donació de Sang. Aquesta Campanya la gestionen els nens i nenes de les cooperatives d’alumnes de 5è de Primària i de 2n d’ESO. La idea és que aprenguin els  continguts curriculars relacionats amb la donació de la sang, així com diversos aspectes de comunicació per promocionar la salut en el seu entorn més proper. La Campanya s’organitza conjuntament amb el Banc de Sang i de Teixits de Catalunya.

La donació de sang es realitza al llarg d’una jornada, amb torns de matí i tarda, en les instal·lacions de l’Escola i s’estructura en diverses fases:

 

  • Fase 1 (formació): un professional del Banc de Sang i de Teixits de Catalunya es desplaça mesos abans al centre per oferir una formació als alumnes implicats. Bàsicament es treballen dos aspectes: d’una banda  els continguts sanitaris i científics de les donacions (components de la sang, tractament en els laboratoris…), i de l’altra les estratègies de comunicació i de difusió així com les habilitats socials.
  • Fase 2 (creació de materials): els alumnes participants creen materials de promoció de la Campanya (logotips, eslògans) i dissenyen un pla de comunicació amb diverses accions a dur a terme (correus, enquestes, cartelleria…). En aquesta fase també s’elaboren els obsequis que es regalaran a tots els donants. El Banc de Sang i de Teixits també collabora en les accions comunicatives (cartelleria i difusió d’aquesta per la ciutat).
  • Fase 3 (Jornada Donació de Sang): el Banc de Sang i de Teixits desplaça a les instal·lacions de l’Escola una unitat mòbil per dur a terme la donació. Aquest dia, els alumnes realitzen tasques de suport, com l’entrega de refrigeris i obsequis als donants, realització de qüestionaris, acollida dels donants, instruccions, repartiments de flyers, etc.
  • Fase 4 (avaluació): els alumnes, conjuntament amb el Banc de Sang i de Teixits, analitzen els resultats de les donacions i també redacten els correus d’agraïment a totes les famílies participants.

La Campanya de Donació de Sang té un pressupost 1.200€ que es financia amb les donacions rebudes per les Cooperatives i amb fons propis.

 

Marc Mas

Director de Comunicació, Màrqueting i RSC

 

* Foto: Alumnes de l’Escola Sant Gervasi Cooperativa reben una formació sobre la donació de sang.