MatinalCoop_Assetjament la prevenció

L’assetjament a les aules: la prevenció és un grau

El Consell Rector de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament va proposar tractar el tema l’assetjament a les aules en les sessions formatives de la MatinalCoop. Era evident que la majoria de les escoles cooperatives federades no es caracteritzaven per tenir casos inquietants. Però quin era el fet diferencial? Unànimement va quedar clar que era la prevenció.

La prevenció és un grau.

Així que la MatinalCoop d’aquest mes d’abril ha portat per títol “El patiment no forma part del currículum. Com prevenim l’assetjament als nostres centres?” En aquesta sessió hem conegut l’experiència de tres escoles cooperatives federades: Escola Solc, Escola Petit Món – Felisa Bastida i Escola Guinardó. Totes tres escoles comparteixen com a eix central la prevenció de les situacions d’assetjament a partir de l’educació emocional ja des dels primers cursos d’escolarització.

Les diferents metodologies que han explicat sorgeixen de l’experiència adquirida a través de professionals que estan en formació constant i, especialment, del fet d’afrontar aquests reptes de forma transversal en el pla de convivència escolar. Aquests plans són integrals, és a dir, per tota la comunitat escolar: alumnat, docents, no docents, monitors, famílies. Un dels motius pels quals ha estat més fàcil l’aplicació d’aquestes metodologies preventives en aquests centres educatius són tots els espais de participació i cooperació preexistents pel fet de ser escoles cooperatives: implicació, democràcia, integració, autogestió, autonomia i voluntat de transformació formen part de l’activitat diària de l’escola.

Aquestes tres escoles ens han presentat tres aspectes diferenciats dels seus plans de convivència per prevenir situacions d’assetjament.

Tutoria entre companys

Més enllà de treballar a primària el treball d’educació emocional, aprendre a expressar sentiments i establir els sistemes de respecte per la diferència, els alumnes de secundària de l’escola Solc reforcen el treball d’apadrinament entre els alumnes. No només serveix per la lectura es pot ampliar a altres situacions socials i cíviques. Aquestes trobades entre alumnes, de 1r-3r i 2n-4t, les anomenen tutories entre companys. Els alumnes comparteixen i creen vincles de confiança entre iguals.

Després d’aplicar-ho durant dos cursos, l’experiència és molt positiva. Aquesta experiència crea entre l’alumnat un sentiment de responsabilitat sobre la convivència a l’escola.

Tots som importants perquè tot funcioni i es gestioni correctament.

MatinalCoop_ Assetjament: Prevenció és la clauGarantir el benestar dels alumnes i tota la comunitat

Amb aquesta mateixa idea, l’escola Petit Món – Felisa Bastida han trobat amb el Mètode Kiva, de la Universitat de Turku de Finlàndia, un gran valor afegit a tots els treballs sobre l’educació emocional i el respecte a la diferència que feia anys que aplicaven en la seva metodologia d’ensenyament.

Aquesta metodologia aporta materials molt diversos per a tots els nivells per aconseguir una escola amable i segura en la que tota la comunitat està ben involucrada i parteix de la idea del coneixement mutu, ja que és més difícil que es pugui agredir a aquella persona o companys amb qui comparteixes jocs, riures, experiències positives.

Tot i que no s’està aplicant encara a totes les etapes ja es consideren: una escola amable i segura

Assolir la transversalitat en la prevenció

A l’escola Guinardó des de 2005 treballen per la forjar un clima preventiu i proventiu per evitar qualsevol tipus d’assetjament entre iguals. Des de l’educació emocional, les diferents diagnosis internes del centre han fet aflorar i reforçar les normes de convivència, la tolerància cero a qualsevol tipus d’agressivitat i modificar la metodologia per fer real la transversalitat de gestionar les emocions al centre.

En aquesta escola, entre moltes altres activitats, els alumnes valoren la tasca i comportament dels docents així com de la resta de companys d’aula. D’aquesta manera poden objectivar, conèixer amb detall i preveure situacions de risc, d’acceptació o no de la diferència i treballar-ho de forma activa segons convingui per nivell, per grups o de forma individualitzada.

MatinalCoop_Assetjament: la prevenció és la clau

Conclusió

Les principals claus per prevenir l’assetjament a les aules són l’educació emocional, el sentiment de pertinença al grup i la vinculació i compromís de tota la comunitat escolar. Tothom ha de d’anar remar en la mateixa direcció i ningú no pot defugir la seva responsabilitat.

 

Les MatinalsCoop

La Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya organitza un seguit de sessions formatives i espais de reflexió i que fomenten la intercooperació per millorar i evolucionar en les tasques dels professionals de les escoles membres. Aquestes activitats van adreçades als professionals de les cooperatives d’ensenyament.  Aquests punts de trobada estan oberts a les escoles per participar-hi de forma activa. Els temes proposats són diversos i permeten que els assistents intercanviïn experiències i coneixements.