Les escoles cooperatives catalanes ofereixen 2.793 places pel proper curs 2021-22

 • A P3 l’oferta és de 1.287 places.
 • L’oferta abasta des de l’educació infantil a batxillerat i cicles formatius. I també escoles d’educació especial.
 • Les escoles cooperatives preparades per les preinscripcions del nou curs 2021-22, amb voluntat de consolidar-se com un model de referència en el món educatiu

_______________________________________________________________________­

Les 41 escoles cooperatives, agrupades a la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya (EscolesCoop), ja estan preparades per les preinscripcions del nou curs escolar 2021-22. Les escoles cooperatives ofereixen 1.287 places per a futurs alumnes de P3 del curs 2021-22. I, en total, oferiran 2.793 places a tot l’ensenyament obligatori, no obligatori i d’educació especial.

 

Taula amb el nombre de places que ofereixen les escoles cooperatives a Catalunya.

Ed.Infantil 0-2 P3 Ed. Primària ESO Batxillerat Cicles Formatius Escoles d’Educació Especial Total
272 1287 363 255 316 300 37 2793

 

*Cal indicar que les 5 escoles d’educació especial ofereixen una atenció especialitzada i específica a les necessitats educatives dels infants això comporta l’aplicació de programes curriculars diferenciats i/o adaptats. Cap alumne es pot inscriure sense un dictamen favorable de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic de la Generalitat de Catalunya.

 

Taula amb nombre de centres cooperatius segons la etapa escolar que imparteixen

Ed. Infantil 0-2 Ed. Infantil 3-6 Ed. Primària ESO Batxillerat Cicles Formatius Centres d’Educació Especial
9 35 35 25 10 1 5

 

El model cooperatiu d’ensenyament acull 18.465 alumnes durant aquest curs 2020-21, des del primer cicle d’educació infantil fins al batxillerat, incloent també els centres d’educació especial. Amb la nova matriculació es pretén renovar els alumnes que ja han finalitzat els seus cicles educatius. Com a fet destacable podem dir que a les escoles cooperatives es manté una elevada estabilitat en el nombre d’alumnes al llarg dels diferents cicles. Es demostra un alt grau de compromís famílies, alumnes pel model d’escola cooperativa.

Durant aquest curs, EscolesCoop ha reforçat la seva estructura amb la creació de l’Associació Empresarial d’Escoles Cooperatives de Catalunya, que actuarà com a patronal representant a les seves afiliades per enfortir la interlocució amb el Departament d’Educació i amb la voluntat de participar a la Mesa de negociació del conveni col·lectiu del sector.

Sobre les EscolesCoop

La Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya, EscolesCoop, agrupa a 41 escoles cooperatives, que apleguen més de 6.000 socis cooperativistes i 1.800 treballadors que eduquen a més de 18.000 alumnes.

L’Escola Cooperativa representa el model d’escola laica, plural, solidària, activa, transformadora, innovadora i participativa arrelada al territori, que aprèn a participar i compartir de forma democràtica i que dona gran rellevància al treball en xarxa Les EscolesCoop parteixen del compromís i la implicació de famílies, docents i no docents per transformar i innovar l’ensenyament a partir de la solidaritat, la pluralitat, el treball en xarxa, l’autogestió i l’autonomia. Aquest model d’escola té com a eix comú ser cooperativa.

Les cooperatives d’ensenyament associades responen a quatre tipologies diferenciades: cooperatives de treball associat (de mestres), cooperatives de consum (de famílies), cooperatives integrals (de famílies i mestres) i cooperatives de segon grau.

Llistat de les escoles cooperatives

Centre Educatiu Carrilet

Centre Estudis Montseny

Creixen Educació

Col·legi Yglesias

Escola Augusta

Escola Azorín

Escola Bressol Omicron

Escola Brianxa

Escola Canigó

Escola Crespinell

Escola El Cim

Escola El Puig

Escola El Roure

Escola Elisabeth

Escola Ginebró

Escola Ginesta

Escola Gravi

Escola Grèvol

Escola Guinardó

Escola Jeroni Moragas

Escola l’Espill

Escola Magòria

Escola Marinada de Palau

Escola Paidos

Escola Petit Món- FB

Escola Petit Plançó

Escola Piaget

Escola Rel

Escola Sant Gervasi

Escola Solc

Escola Tecnos

Escola Teide

Escola Verge de les Neus

Espai Obert La Serra

Institució Balmes

Institució Escolar Sant Jordi

Institució Montserrat

La Font CE Waldorf

Momo Escola Viva

Nou Patufet

Submarí Lila

 

EscolesCoop: Som escoles cooperatives

Com a escoles cooperatives, ens defineixen els següents 10 principis cooperatius:

 1. L’escola cooperativa té el compromís de fer realitat la missió de la cooperativa: educar joves i infants en els valors cooperatius. Mestres, personal no docent i famílies treballen corresponsablement per assolir els reptes del projecte educatiu.
 2. L’escola cooperativa té com a objectiu dotar l’alumnat de les eines per construir un projecte de vida propi, perquè en el futur esdevinguin ciutadans i ciutadanes crítics, socialment responsables, democràtics i participatius.
 3. L’escola cooperativa té vocació social. Treballa per construir una societat millor amb valors d’igualtat, equitat, honestedat, transparència, solidaritat, responsabilitat, integració i transformació social, oferint un servei públic-cooperatiu i un ensenyament de qualitat.
 4. L’escola cooperativa és una escola oberta a tothom, sense filtres, inclusiva, on la participació, la cooperació i la solidaritat formen part de la nostra identitat.
 5. L’escola cooperativa és dinàmica i transformadora. La seva organització interna, flexible, facilita l’adaptació i renovació constant en el marc d’una societat en canvi permanent.
 6. L’escola cooperativa és innovadora. Entenem que innovar significa canviar les coses per fer-les millor. Les escoles cooperatives innoven en tots els àmbits pensant en les persones.
 7. A les escoles cooperatives, la implicació en els projectes, la creativitat, l’ús de les tecnologies, l’emprenedoria i tots els valors del cooperativisme són mitjans per desenvolupar les millors pràctiques educatives, per fer créixer el coneixement i l’aprenentatge personalitzat dels alumnes.
 8. L’escola cooperativa treballa en xarxa. La proximitat amb les famílies, la vinculació amb el barri, el poble o ciutat són una realitat amb la vocació de construir una comunitat participativa.
 9. A l’escola cooperativa, l’autogestió, l’autonomia i la independència són claus per mantenir la llibertat i garantir les fites i objectius que es marca la cooperativa tant en el model educatiu com en la gestió empresarial.
 10. Tots aquests elements permeten que les EscolesCoop siguin “una escola per a tothom, l’escola de cadascú”.

 

Podeu descarregar la nota de premsa AQUÍ.