Les Escoles Cooperatives reclamen la urgència d’incrementar els recursos per a la salut mental infantil i juvenil

La Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya (EscolesCoop) manifesta la preocupació i inquietud per la salut mental d’infants i adolescents.

Demanem la dotació urgent de recursos per fer front al que la pròpia OMS denomina “epidèmia paral·lela”i a la Covid.

EscolesCoop, entitat que agrupa i representa al conjunt de les escoles cooperatives del nostre país, constata des de l’inici de curs, més patiment mental en l’alumnat, expressat de formes més o menys alarmants.

_______________________________________________________________________­

L’escola és (també i sobretot) un espai de socialització i de desenvolupament personal, dibuixa altres futurs possibles i vetlla per la salut mental i socioafectiva dels seus alumnes. La nostra tasca com a docents ens permet detectar precoçment els signes d’alarma que haurien de facilitar una intervenció ràpida dels professionals especialitzats. Les conductes autolítiques, el consum de substàncies, la depressió o l’ansietat, l’addicció a mòbils i a videojocs no poden quedar sense resposta.

Les entitats integrants del Pla de Salut Mental i Addiccions apunten que, segons dades del Departament de Salut (2018), el 7’5% de la població entre els 4 i els 14 anys té probabilitat de tenir algun problema de salut mental.ii Amb la Covid, tal i com alerta l’OMS, la situació ha empitjorat notablement, convertint-se en una epidèmia paral·lela.

Cal una xarxa forta i organitzada al voltant dels infants i adolescents i llurs famílies, que els pugui contenir, reorientar i que ofereixi els suports i l’atenció necessària per una vida saludable. No hi ha solucions fàcils ni màgiques però ens hi hem de posar totes, començant per les administracions responsables de les polítiques de protecció. Els serveis de salut mental infantil i juvenil ja estaven saturats abans de la pandèmia i no poden fer front a aquest fort increment de patologies.

Des d’EscolesCoop compartim les solucions apuntades en l’últim estudi de la PINCATiii, i volem destacar aquelles que ens comprometen directament:

  • Ser altaveu de les necessitats dels infants i joves i de les seves famílies
  • Definir protocols d’actuació eficaços de prevenció, protecció i derivació als dispositius d’atenció especialitzada
  • Més formació en salut mental per als professionals de l’educació
  • Pensar noves fórmules per als nous reptes que ens planteja la salut mental infanto-juvenil.
  • Augmentar i diversificar els recursos especialitzats
  • Formar part activa de l’atenció integral dels infants i joves, en coordinació real i efectiva amb dispositius de la xarxa sanitària i social, impulsant des dels nostres centres projectes interdepartamentals

Les EscolesCoop compartim el compromís de treballar per a una societat millor, més justa, respectuosa i sostenible i aquesta no serà possible si no tenim cura de la salut mental del nostre alumnat.

 

i Bou Costa, O. (2021): “Enlloc on aferrar-se: el col·lapse del futur i la salut mental dels joves” a Vilaweb (03.02.21)
ii Entitats Pla Integral Salut Mental i Addiccions (2021): Les persones amb trastorns de salut mental i addiccions. Una prioritat que requereix una acció interdepartamental urgent.
iii PINCAT (2021): “Estudi d’infància i adolescència. Anàlisi de l’estat actual de la garantía de drets a Catalunya”

 

Per obtenir més dades, declaracions, entrevistes o altres recursos, no dubteu a contactar amb:

Melània Ferrer

melania@escolescooperatives.cat

T – 93 332 43 26

La Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya (EscolesCoop) és l’organització que des de l’any 1979 representa a les escoles cooperatives catalanes. Representa un model d’escola laica, plural, inclusiva, activa, humanista i integrada en els valors d’una societat catalana, i que aprèn a participar voluntàriament i de forma democràtica donant gran rellevància al treball en comú. Les EscolesCoop es qüestionen constantment el procés educatiu i prenen les decisions conjuntament. També posen en comú el resultat de les tasques individuals i col·lectives, amb comunicació i diàleg.

 

Podeu descarregar la nota de premsa AQUÍ.