Ginebró nova formació de Graus Superiors

L’escola Ginebró ofereix 2 nous cicles formatius de Grau Superior, en condicionament físic i de desenvolupament web

L’escola Ginebró, membre de la Federació de Cooperatives d’ensenyament de Catalunya,  oferta dos nous graus superiors pel pròxim curs. Un per formar els professionals de Fitness i Wellness per centres d’esports i de salut i un altre per formar els futurs desenvolupadors d’aplicacions web i mòbils.

Cicle Formatiu de Grau Superior en Condicionament Físic

El CFGS Condicionament Físic està orientat a l’elaboració, coordinació i desenvolupament de programes de condicionament físic que contribueixin a millorar la qualitat de vida i salut de les persones. És a dir, activitats de fitness i wellness per a centres d’esports i de salut mitjançant classes dirigides en sales d’entrenament polivalent i en el medi aquàtic. També inclou classes d’activitats coreografia amb suport musical, així com activitats de benestar, manteniment funcional i hidrocinèsia.

El Ginebró és l’únic centre educatiu de la comarca del Vallès Oriental que oferirà el curs que ve aquest nou cicle formatiu, que consta de quinze mòduls organitzats en dos cursos acadèmics, i condueix a l’obtenció del títol Tècnic Superior en Condicionament Físic.

A més, els cicles d’esports de grau superior del Ginebró podran realitzar-se en format dual. És a dir, els alumnes que optin per aquesta modalitat, realitzaran més de 1.000 hores de pràctiques durant els dos anys de durada dels estudis. D’aquesta manera, podran podar en pràctica coneixements i adquirir competències transversals dels centres d’esport i de salut, com el treball en equip.

Formació dual en el CFGS de desenvolupament d’apliacions web i mòbils

Els alumnes que opten per la modalitat dual al Cicle Formatiu de Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils (DAW) que imparteix el Ginebró, s’asseguren una incorporació al mercat laboral molt més efectiva i directa que la resta. De fet, el 90% d’empreses que reben estudiants en formació dual, els contracten quan es graduen. Les 1.000 hores de pràctiques que realitzen els hi permeten posar en pràctica coneixements i adquirir competències transversals com el treball en equip o el domini de tecnologies específiques de l’empresa.

Clickedu és una de les empreses que participa en el programa i la seva directora Montserrat Brau comenta “El Ginebró ha estat sempre una escola innovadora, dels primers centres concertats que va confiar en nosaltres, i pensem que han pres una decisió molt encertada amb la formació dual. Nosaltres fa més de 3 anys que tenim experiència en dual i sens dubte els estudiants multipliquen la velocitat del seu aprenentatge. Òbviament es requereix un esforç per part seva, però també oferim un acompanyament humà perquè vagin aprenent i consolidant coneixements i responsabilitats a través de projectes reals. Es percep un gran canvi des que comencen fins que acaben, i a la majoria els acabem contractant.

El Cicle Formatiu de Gran Superior DAW capacita els alumnes per desenvolupar aplicacions web i mòbils, utilitzant tecnologies específiques del costat client o servidor. Els estudis consten de dos cursos, i les pràctiques de la formació dual comencen a finals de primer, moment en què els alumnes ja han adquirit una base que facilita seva adaptació a les empreses.