Tecnos reb distinció d'Escola Verda

L’escola Tecnos ja ha rebut la distinció d’escola verda

Avui, l’escola cooperativa Tecnos, membre de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya, FeCEC, ha celebrat la primera reunió del curs del Comitè Ambiental d’aquest curs 2018-19. En aquesta trobada els alumnes de 5è de primària fins a batxillerat, professors i representants de l’AMPA han celebrat haver rebut la notificació que han rebut la distinció d’escola verda.

L’escola conscient, des de fa temps, de la responsabilitat i compromís amb el medi ambient ha desenvolupat un el pla d’educació per la sostenibilitat i continuarà la promoció des de l’escola i per a l’escola una actitud respectuosa amb l’entorn. 

Les escoles verdes 

El programa d’escoles verdes del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya sorgeix com un compromís per donar suport a tots els centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d’afrontar, des de l’educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.
Aquest suport es materialitza de tres maneres:

  • Ajudar els centres a incorporar els valors de l’educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l’entorn, etc.).
  • Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn.
  • Afavorir l’intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius.