Omplim les aules de propostes per la igualtat i l’equitat

El Dia de la Dona, i estès durant el mes de març, és una oportunitat per reivindicar la igualtat de gènere en tots els àmbits de la vida, però en educació és fonamental perquè cada dia sigui 8 de març. Un camí és treballar en clau participativa de forma constant.

L’escola és un espai importantíssim pel foment de l’equitat, la igualtat d’oportunitats, la visió de ser i fer en el món sense falses barreres… són eixos de treball claus per tenir una societat lliure de masclismes, de sexismes i violències, on nenes, noies i dones puguin desenvolupar-se, pensar i actuar en llibertat i sense por. La perspectiva de gènere travessa tots els àmbits de l’escola en totes les etapes, tant alumnes com mestres i en molts moments de vida quotidians.

 

Aquest mes de març les escoles cooperatives farceixen les aules amb actes educatius, alhora que reivindicatius, per oferir visions que ajudin a fer un món més respectuós vers les dones, sovint invisibilitzades. Es fan activitats com contacontes pels més petits, treballs manuals, conferències amb dones que treballen en feines titllades de masculines (bombera, mossa d’esquadra, conductora d’autobús…); murals gegants als murs dels patis amb frases i desitjos; debats i discussions a les aules; s’han convidat a les àvies perquè els expliquin la seva infantesa com a veus invisibilitzades de la història (quan han fet història!)… i moltes activitats més.

 

Llegiu aquí l’experiència publicada al Diari de l’Educació de l’escola cooperativa l’Espill de Manresa.

 

Una de les claus de volta en els centres educatius cooperatius com a camí d’assoliment d’aquesta equitat i igualtat d’oportunitats és treballar en clau de participació. Es tracta d’un dels valors principals on totes les veus hi siguin recollides, escoltades, debatudes i respectades. L’acompanyament en aquests processos és delicat i poderós a la vegada: cal tenir cura de fer sentir veus que sovint són silenciades, respectar les diferències, encara que minoritàries com a significants i empoderar aquesta presa de decisions en espais que, en un futur, poden ser en esferes de coordinació o direcció. Però, per a l’escola cooperativa significa, a més, treballar en la democràcia interna com a mandat de la forma jurídica que hem escollit i que implica aprovar les decisions i la gestió en assemblea.