Primera reunió del nou consell rector d’AlumnesCoop

Els membres del consell rector d’AlumnesCoop, escollits en  assemblea general el passat mes de maig, han fet la primera reunió per la tria de càrrecs i fer un recull de propostes d’acció a portar a terme. Acompanyats per la Laura Pérez, de Barabara Educació, els alumnes tenen l’oportunitat de viure i experimentar la vida cooperativa en una federació.

Els càrrecs del nou consell rector d’AlumnesCoop queden distribuïts de la següent manera:

Presidència: Júlia i Judith, de la cooperativa Coop 08, de l’escola cooperativa Sant Gervasi.

Vicepresidència: Bento, de la cooperativa Cuiera Èpica Coop, de l’escola cooperativa Petit Món-Felissa Bastida.

Secretaria: Roger, de la cooperativa SolquiCoop, de l’escola cooperativa Solc.

Vocals: Clàudia, de la cooperativa Les músiques, de l’escola cooperativa Tecnos; Carla, de la cooperativa learn with us Coop, de l’escola cooperativa Petit Món-Felissa Bastida.