EscolesCoop 2020

La tradició innovadora de les escoles cooperatives

Les escoles cooperatives hem fomentat, des dels nostres inicis, la millora constant i la transformació pensant en els alumnes i tota la comunitat educativa. Fer les coses millor, més adaptades a les persones, amb voluntat de  transcendir l'àmbit educatiu i transmetre els valors cooperatius com la democràcia, la igualtat, l'equitat, la solidaritat, l’honestedat, la transparència, la responsabilitat i la vocació social.

Ens constituïm com una xarxa d’innovació pròpia, EscolaCoop 2020.

Les propostes d’innovació educativa en les escoles cooperatives es concreten en les iniciatives i projectes que aplega l’EscolaCoop 2020, una xarxa des d’on posar en rellevància al fet cooperatiu com a impulsor de la innovació i la transformació.

Estem en el procés que ens porta dels valors declarats als valors practicats i ho fem de forma contrastada avalada per una àmplia bibliografia sobre cooperativisme i innovació a l'ensenyament.

Tenim l'objectiu de:

  • posar en relleu la nostra capacitat de transformació i d’innovació constant,
  • enfortir el nostre treball en xarxa,
  • reforçar la nostra vocació social,
  • treballar amb altres xarxes però el nostre interès és comunitari, i
  • continuar exercint la nostra autonomia i autogestió.
logo-escolescoop-vertical

Les escoles cooperatives som innovadores perquè...

Som escoles compromeses... amb les persones i la societat

La nostra missió, visió i estatuts de cooperativa ens aboquen a ser solidaris, a treballar per construir una societat millor, a tenir esperit crític, a compartir aquests valors i a repercutir els nostres beneficis en millores socials.

La nostra autonomia i autogestió ens determinen a transformar-nos i millorar tota la nostra activitat pensant en les persones: els alumnes, els professionals, les famílies, el barri, el poble o ciutat, la societat, el planeta i el bé comú.

Les escoles cooperatives estem compromeses amb la renovació pedagògica constant. Som una comunitat d’aprenentatge. No només per l’alumnat, sinó per tota la comunitat educativa: docents, no docents i famílies.

Les escoles cooperatives tenim el compromís de continuar oferint un ensenyament de qualitat pensant en les persones, però això estem constantment evolucionant.

 

Som escoles democràtiques amb vocació social

A les escoles cooperatives la igualtat, la participació, el debat, la inclusió estan implícits des del moment de la nostra constitució. Aquest fet es fa palès en tota l’activitat educativa.

Les escoles cooperatives anem més enllà del curriculum escolar per donar eines als alumnes i a tota la comunitat per exercir de ciutadans responsables i crítics. Volem contribuir en la transformació social.

Els objectius de desenvolupament sostenbile, els drets dels infants, els projectes internacionals formen part també de la nostra cultura democràtica i la nostra visió de futur.

Les cooperatives d’alumnes som projectes que tenim la voluntat de donar eines en la participació democràtica i l’emprenedoria social al nostre alumnat.

Som organitzacions responsables

Les escoles cooperatives som organitzacions de persones que pensem i treballem per a les persones de forma responsable i solidària. Les escoles cooperatives la formem equips estables amb projectes professionals i personals que contribueixen a millorar constantment en les seves iniciatives.

Com a entitats autònomes, les escoles cooperatives tenim una alta capacitat d’adaptació i d’adopció de millores, tant en el vessant educatiu com en l’organitzatiu de la cooperativa. Som resilients.

Les escoles cooperatives ens repensem constantment per oferir millores, sigui per iniciativa pròpia dels seus espais de reflexió i innovació o per les avaluacions internes o externes. La I+D+i a la nostra forma normal d’afrontar la nostra professió.

Les escoles cooperatives proposem i compartim les actuacions innovadores i transformadores.

L’escola cooperativa és espai per la reflexió, per millorar i implementar accions que repercuteixin en la qualitat d’ensenyament, les relacions professionals, els espais d’aprenentatge.

Som escoles per a tothom, l’escola de cadascú

Som part de l'economia social perquè la fem persones que cooperen pensant en les persones.

Som escoles obertes a tothom, sense filtres, on tothom participa des de la cooperació, la igualtat, el respecte i la solidaritat.

Som escola inclusiva que acull a tothom. La diversitat  és una oportunitat.

El treball personalitzat a cada alumne és fruit del compromís i la implicació dels docents i no docents de cada centre per acompanyar i compartir en el procés d’aprenentatge.

Com construïm la nostra xarxa d’innovació EscolaCoop 2020

Després d’un període d’investigació i recopilació de referències bibliogràfiques, els nostres assessors han sumat i desgranat els nostres principis d’escoles cooperatives i tota la investigació per obtenir aquells indicadors que posen en rellevància el fet cooperatiu com a impuls de la innovació i la transformació a les escoles cooperatives.

Eixos
Dimensions
Categories
Indicadors

EscolaCoop 2020. Acompanyant els nostres 10 Principis i generant el Mapa de Valor de les Escoles Cooperatives

En una segona fase, les escoles cooperatives estan acreditant aquelles activitats, projectes i metodologies que ja apliquen prenent com a referència els indicadors. En aquest procés s’identificaran nous espais de millora i de confluència en altres escoles per avançar totes juntes en el camí de la cooperació i innovació educativa.

En la fase de retorn, un cop finalitzades totes les entrevistes i treball de camp, mostrarem l’especificitat de les cooperatives d’ensenyament en el marc de l’actualització pedagògica, que més enllà que pertanyin o treballin a altres xarxes d’innovació.

Bibliografia de referència

Agulló, C. i Payà, A. (2008) Les cooperatives d’ensenyament al pais valencià i la renovación pedagógica i social. Pacers EURAM. Institut d’economiai i empresa Ignasi Villalonga

Ake, S. (1992). Valores cooperativos para un mundo en cambio.  Informe para el XXX Congreso de la ACI

Albors, C.; Cervellera, L. (2005). Camino de futuro. Cuadernos de Pedagogía, n.351. Escuelas Cooperativas

Bancel, J-L. (Coord).(2015). Notas de orientación para los principios cooperativos. Alianza Cooperativa Internacional

Carbó, L. (2003). Una escola participativa i democràtica. Experiències pedagògiques. Premi Melchor botella a la renovació pedagògica. Tàndem edicions

Cervellera, L (2005). Una estrategia, un reto. Cuadernos de Pedagogía, n.351. Escuelas Cooperativas

Delcán, B. (2005). Un modelo alternativo de gestión. Cuadernos de Pedagogía, n.351. Escuelas Cooperativas

Flecha, R. (2004). Las Comunidades de Aprendizaje. Una manera de “hacer escuela” De la asimilación a la igualdad de las diferencias. Alternativas desde el aprendizaje dialógico: Comunidades de Aprendizaje. XI Congreso de UECOE.

Herbert, Y.; Foon, R.; Duguid, F. (2016). Memòries de sostenibilitat per a les cooperatives: una guia. Aliança Cooperativa Internacional. traducció confederació de cooperatives de Catalunya.

Igeregi, I. (2005). Proyecto cooperativo y organización responsable. Cuadernos de Pedagogía, n.351. Escuelas cooperativas

International Co-operative Alliance (2017). CO/OPS for 2030. A movement achieving sustainable development for all. Anual Report. Volume I

Mills, C.; Davies, W. (2003). Plan para una década cooperativa. Alianza Cooperativa Internacional.

Moret, M.A. (2005). Una escuela entre buganvillas. Cuadernos de Pedagogía, n.351. Escuelas Cooperativas

Peris, R.M (2017). Les Cooperatives Escolars com a eina de promoció de l’Economia Social. Treball de fi de Màster. Institut universitari d’economia social i cooperativa. Universitat de València

Rodrigo, F (2005). Comprometidos con la renovación pedagógica. Cuadernos de Pedagogía, n.351. Escuelas Cooperativas.

Rotger, A. (2012). Joan Ventosa i Roig, impulsor del cooperativisme de Catalunya a Mèxic. Fundació Roca i Galès i Cossetània Edicions.

UNESCO (2017). Educació per als objectius de desenvolupament sostenible ODS. Objectius d’aprenentatge. Agenda 2030.

Vincent, J-F (2001). Les coopératives scolaires et l’OCCE. Centre d’études sociologiques du travail et de l’entreprise, Conservatoire National des Arts et Métiers CNAM.

El projecte EscolaCoop 2020 és possible gràcies a