Consell Rector d'AluimnesCoop

S’escullen els nous càrrecs del Consell Rector d’AlumnesCoop

  • Anna Garrigó, de la cooperativa Creative Hands de l’Escola Tecnos, serà la nova presidenta de la Federació de Cooperatives d’Alumnes de Catalunya.
  • Les cooperatives d’Alumnes han establert les seves línies de treball per als pròxims 2 cursos, destaquen la comissió de revisió dels Estatuts i estudiar fórmules per ajudar econòmicament a les cooperatives d’alumnes.

Barcelona, 20 de setembre de 2018. Aquest matí, el consell rector de la Federació de Cooperatives d’Alumnes de Catalunya, Alumnes.Coop, s’ha reunit, per primera vegada després de ser escollits, per triar els nous càrrecs i establir les línies de treball 2018-2020. En aquesta trobada han estat acompanyats pel president de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya, FeCEC, Josep M. López Fumat, i el director de la FeCEC, Joan Segarra. Els membres del Consell Rector escollits en l’assemblea del passat 4 de juny de 2018 han decidit per votació distribuir-se les seves responsabilitats en els següents càrrecs:

Càrrec Nom Cooperativa Escola /Població
Vocal Nayra Ortiz Creative Life Escola Salesianes / Terrassa
Vocal Sàndal Vernet Lluís Companys Escola Petit Plançó / Olot
Secretària Carla Gomariz Memòria en Conserva Escola Petit Món-Felisa Bastida / Castelldefels
Vicepresident Jeuandry de la Rosa Sewingwook/handwork Institut Antoni Cumella / Granollers
Vocal Claudia Prat PINISAN Escola Rel / Barcelona
Presidenta Anna Garrigó Creative Hands Escola Tecnos / Terrassa
Vocal Estanis Giralt SINS COOP Institut Cardener / Sant Joan de Vilatorrada
Vocal Alejandro Corchón Aula 19 Escola Virolai / Barcelona

El Consell Rector d’una cooperativa

El Consell Rector és l’òrgan de representació i de govern de la cooperativa, que gestiona l’empresa i exerceix, quan s’escau, el control permanent i directe de la direcció o gerència. Estableix les directrius generals d’actuació, d’acord amb la política fixada per l’assemblea general. Els membres del Consell Rector són escollits per l’assemblea d’entre els socis i les sòcies de la cooperativa. Està format per un president, un secretari i un tresorer, com a mínim.

Pla de treball 2018-2020

El programa de treball per aquests dos cursos inclou un dels compromisos adoptats per la darrera assemblea. Es constitueix una comissió per revisar els estatuts de la Federació amb l’objectiu d’afavorir la participació més activa dels seus membres. Així mateix, es vol promoure una trobada anual més enllà de l’assemblea de totes les cooperatives on puguin compartir experiències per fer avançar els seus projectes cooperatius. En un altre sentit, el Consell Rector assumeix el compromís d’estudiar noves fórmules de finançament per a les cooperatives d’alumnes.

 

Què són les cooperatives d’alumnes?

Les cooperatives d’alumnes són una vivència d’emprenedoria real amb activitat productiva i econòmica on el centre de l’activitat educativa són els alumnes.

Les cooperatives d’alumnes són una experiència educativa innovadora on els alumnes, amb la col·laboració del professorat, creen una empresa cooperativa amb els valors i funcionament democràtic que li són propis i que es regeixen pels 7 principis cooperatius internacionals. D’aquesta manera, la participació i implicació dels alumnes són clau, ja que les decisions són preses pels alumnes que alhora són els responsables de la gestió social i econòmica de l’empresa i dels resultats de la seva activitat.

Les Cooperatives en ser organitzacions arrelades al territori, vetllen per la millora del mateix i de les persones que en ells hi viuen, amb la qual cosa una part dels beneficis que generen han d’anar destinats a solidaritat o bé a millores en l’entorn on s’ubica l’escola o en el si de la mateixa escola.

Els objectius que persegueix la creació d’una cooperativa d’alumnes són:

  • Oferir una experiència de participació vivencial en un projecte comú de base col·laborativa
  • Posar a l’abast dels participants, activitats i processos en els quals assajar de forma activa els valors del cooperativisme: democràcia, participació, debat, ajuda mútua, solidaritat
  • Afavorir la implicació amb el territori i amb altres experiències similars.

Sobre la Federació de Cooperatives d’Alumnes de Catalunya

  • La Federació de Cooperatives d’Alumnes de Catalunya, Alumnes.Coop és l’entitat que agrupa 110 les cooperatives d’alumnes de diferents escoles de Catalunya constituïdes en el marc del projecte desenvolupat per la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya en el marc del programa Economia Social / Aracoop del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i amb el suport de Doble Via.
  • Alumnes.Coop té com a missió principal consolidar, impulsar i promocionar les cooperatives d’alumnes que, dia a dia, enforteixen l’economia i la societat sobre la base de principis democràtics. A més, servirà per a coordinar-les entre si i fomentar la intercooperació.
  • Alumnes.Coop es va constituir formalment el 9 de maig de 2016 amb una seixantena de cooperatives d’alumnes de Catalunya membres. En l’actualitat, la conformen 110 cooperatives d’escoles cooperatives, públiques i concertades.