MatinalCoop: Nova ordre d’avaluació a l’ESO

MatinalCoop: Fer fàcil la nova ordre d’avaluació a l’ESO

  • Totes les escoles cooperatives que imparteixen ESO han assistit a la formació

El matí del 14 de setembre, totes les escoles cooperatives que ofereixen Educació Secundària Obligatòria, ESO, han assistit a la MatinalCoop que duia per títol La nova ordre d’avaluació a l’ESO. Què implica? Aquesta sessió primerenca de les MatinalsCoop tenia una gran importància i ,a la vegada, urgència. Aquest curs 2018-19 ha entrat en vigor una nova forma d’avaluació de les competències dels alumnes de secundària. I tots els professionals han de fer canvis en els seus sistemes per acomplir les exigències d’aquesta nova ordre que podeu consultar aquí.

Presentats pel director de la FeCEC, Joan Segarra, la Cristina Pons, coordinadora de projectes de Crece-Edu i l’Ismael Franco han fet més fàcil la nova ordre d’avaluació que s’ha d’aplicar a l’ESO. A més, de posar llum en els canvis més destacables i com afrontar-los de manera global, han aportat experiències viscudes en els seus centres i han introduït les dificultats que es troben els centres inclusius que acullen alumnes amb necessitats especials.

El debat ric i constructiu ha permès conèixer els punts claus on els docents i l’equip directiu han de reorientar la seva feina per assolir una bona adaptació a aquesta nova forma d’avaluar. S’han resolt molts dubtes i podem respondre a uns quants neguits

  • Un alumne pot obtenir el graduat d’ESO amb una nota inferior a 5 per decisió de l’equip docent o li posem el 5 amb *?
  • Quins són els criteris i nivells d’assoliment de competències d’un PI? Li donem o no el títol?
  • Per superar l’etapa s’ha d’haver aprovat totes les matèries o superat totes les competències?
  • Tal i com tenim les programacions ens serveixen?
  • S’ha de repensar l’organització de l’equip docent? He de canviar els departaments?

Ara, toca treballar per començar a modificar i aplicar tots els suggeriments que ens han donat.

Les MatinalCoop

La Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya organitza un seguit de sessions formatives i espais de reflexió i que fomenten la intercooperació per millorar i evolucionar en les tasques dels professionals de les escoles membres. Aquestes activitats van adreçades als professionals de les cooperatives d’ensenyament. Aquests punts de trobada estan oberts a les escoles per participar-hi de forma activa. Els temes proposats són diversos i permeten que els assistents intercanviïn experiències i coneixements.