Sessió formativa en Mirada Restaurativa

Davant d’un conflicte o violència, no només les persones més directament afectades són les que han rebut un dany, sinó que també cal tenir en compte el grup, tant per considerar l’impacte com també la seva responsabilitat.

La Mirada Restaurativa té una aplicació comunitària que busca reparar el dany i restaurar les relacions, prenent responsabilitat i fent accions que ho facilitin.

En el marc de les Tardes Cooperatives, el pròxim 10 de març, a les 17.30 h, la cooperativa Fil a l’agulla ens proposa una sessió per treballar l’aplicació d’aquest mètode davant el conflicte i les violències en els grups, tenint en compte el dany i les necessitats de les persones afectades, així com les arrels d’allò que està causant aquella situació.