La mirada restaurativa: com podem generar relacions més sanes als centres educatius

El passat 10 de març, la cooperativa Fil a l’agulla va dedicar una sessió formativa i d’aplicació pràctica en mirada restaurativa per a les escoles federades a EscolesCoop, un mètode que ens permet treballar els conflictes, agressions i altres violències a l’aula. Aquí un tast.

 

 

Quan parlem de conflictes al món educatiu, ens endinsem en un terreny de molta complexitat. Sovint pensem que els conflictes no haurien de passar, que és millor no tenir conflictes i que, aquells que hem d’abordar són els que es donen entre l’alumnat exclusivament. Però els conflictes formen part de les relacions humanes i hem d’assumir que les persones adultes de la comunitat educativa es veuen sumides en diferents conflictes cada curs: entre sectors del claustre, entre sectors de famílies, entre la direcció i mestres, entre mestres i famílies, etc.

Per a poder gestionar aquests conflictes hem d’aturar-nos i trobar el moment per parlar-ne, veure com hem arribat fins aquí, pensar com contribuïm cadascú al conflicte, i d’entendre que tenim punts de vista diferents que cal explorar.

A Fil a l’agulla pensem que és molt important que els centres educatius es plantegin de quina manera prediquen amb l’exemple. Que pensem si la cultura de gestió dels conflictes i d’abordatge de les discriminacions que volem per als infants és coherent amb la manera de funcionar entre les persones adultes. Sabem que els conflictes poden ser una font de patiment i de potencial dany, i per això sovint els amaguem sota la catifa. Però si aconseguim generar una cultura comuna d’abordatge dels conflictes, aquests poden ser també una font d’aprenentatge, de sentiment de pertinença i de transformació de la realitat, i això ens pot posar més fàcil el dia a dia a l’escola.

En aquest sentit, la mirada restaurativa és l’enfocament per a treballar el conflicte i les dinàmiques de discriminació en els grups, tenint en compte el dany i les necessitats de les persones afectades, així com les arrels d’allò que està causant aquella situació. Té una aplicació comunitària, entenent que no només les persones més directament afectades són les que han rebut un dany, sinó que també cal tenir en compte el grup, tant per considerar l’impacte, com també la seva responsabilitat. Busca reparar el dany i restaurar les relacions, prenent responsabilitat i fent accions que ho facilitin. És un procés participatiu i empoderador.

Cooperativa Fil a l’agulla