Atendre la diversitat a l’aula i a l’escola

El passat 4 de maig obríem una ronda de tardes cooperatives sobre l’atenció de la diversitat a l’aula i a l’escola. Què millor que platejar un debat dins d’EscolesCoop precisament per la diversitat d’escoles que en són membres, on poder aprendre d’unes i altres i aprofundir en el pensament inclusiu.

Hi ha molts dubtes al voltant de com atendre la diversitat funcional dins les aules, molt de debat en el panorama educatiu sobre què és inclusió i què no,  però també moltes  experiències reeixides. D’aquesta manera, compartint, EscolesCoop inicia un diàleg  intercooperatiu com a font d’aprenentatge i innovació.

La tarda formativa va partir de tres experiències concretes en atenció a la diversitat, tres enfocaments des de la realitat de cadascuna d’elles:

 

 

L’Escola Sant Gervasi com a exemple des de l’escola ordinària, van exposar l’organització d’una jornada de sensibilització sobre la dislèxia. L’escola Guinardó va explicar el desplegament de Suports Intensius per a l’Escolarització Inclusiva (SIEI), un programa continuat inclòs en el funcionament de l’escola ordinària. I el centre educatiu i terapèutic Carrilet, amb serveis d’atenció per a persones en l’espectre autista, va exemplificar un cas d’escolaritat compartida.

 

 

 

Malgrat tractar-se d’experiències diferents, tenen en comú que el tractament no és unidireccional cap a la persona que té dificultat, sinó que parlem d’atenció de la diversitat de manera holística, de tota l’aula, de tot el centre, del paper i sentiments també de la resta dels alumnes, professorat i famílies. És a partir d’accions concretes o programes de llarga durada, que podem sensibilitzar a tota l’escola, empatitzar amb les dificultats d’aprenentatge d’uns i altres, trencar estigmes, donar protagonisme a l’alumnat, manifestar dubtes i fer-nos preguntes en espais lliures de judici.