La força dels alumnes en cooperativa

Torna l’assemblea presencial d’AlumnesCoop

El 24 de maig, a Cotxeres de Sants, se celebra l’Assemblea General d’AlumnesCoop per escollir nou Consell Rector. Es reuniran més d’un centenar d’infants, joves i docents d’una trentena de cooperatives d’alumnes i aprofitaran el matí per intercanviar experiències d’organització i gestió cooperativista.

  • AlumnesCoop és la Federació de Cooperatives d’Alumnes de Catalunya i poden formar-ne part tant d’escoles cooperatives com d’altres concertades o centres d’educació pública.
  • Les cooperatives d’alumnes són un marc idoni per aprendre competències i adquirir habilitats tenint l’alumne al centre de l’estratègia pedagògica.

Després de dos anys sense poder-se celebrar presencialment, i coincidint amb la necessitat de renovació de representants al Consell Rector, el pròxim 24 de maig a les Cotxeres de Sants, es reuniran en Assemblea General més d’un centenar d’infants i joves d’AlumnesCoop, la Federació de Cooperatives d’Alumnes de Catalunya. Hi haurà representants d’una trentena de cooperatives d’alumnes, que són tant de centres educatius cooperativistes com d’altres concertats o públics.

De la mateixa manera que funcionen les cooperatives de persones adultes, durant aquestes últimes setmanes, les cooperatives d’alumnes han preparat les candidatures que aspiren a formar part del Consell Rector d’AlumnesCoop i que es presentaran el mateix dia 24 de maig. A mitjans de juny, les persones elegides es reuniran per assignar els càrrecs i marcar un calendari d’accions pels dos anys de mandat que tindran per endavant.

Les escoles cooperatives foren les primeres a impulsar les cooperatives d’alumnes com l’estratègia pedagògica òptima d’acostar a l’alumnat la realitat de l’economia social i solidària, i fer-los viure’n l’experiència en primera persona.

Les cooperatives d’alumnes s’organitzen al voltant d’una activitat econòmica i en trobem de tota mena: fer pastissos per amortitzar el cost del viatge de final curs;  gestionar un hort urbà; realitzar els continguts audiovisuals per tenir material de festes i esdeveniments; organitzar un servei d’atenció de la gent gran al barri; redissenyar mobiliari de l’escola o tot el pati per fer un entorn més sostenible, etc.

Però l’important no és definir a què dedicar-se, sinó com es desenvolupa el projecte, el camí cap a l’autogestió i l’autoorganització. Braç a braç, transformen la mirada per fer una economia alternativa, més justa, equitativa i amb impacte social. Són projectes vivencials, als que podem vincular tant aspectes curriculars com les competències transversals o habilitats toves: la comunicació, el lideratge, l’empatia, la negociació, la convicció…

D’altra banda, segons Marta Rebollar, presidenta d’EscolesCoop, “les cooperatives d’alumnes serveixen per aprendre des de la pràctica i també s’hi descobreixen aspectes més de caràcter organitzacional, ja que es treballa des de la constitució de la cooperativa, passant pel funcionament, la tria de l’activitat, la presa de decisions, l’avaluació, l’impacte i el retorn social”.

Com totes les cooperatives, es basen en models que parteixen de tres eixos transformadors: la gestió democràtica i participativa, l’orientació a les necessitats humanes i el compromís amb la comunitat.

Aquest any, s’ha construït un mapa en línia per ubicar i visibilitzar les cooperatives d’alumnes en funcionament al territori.

El passat mes de juliol EscolesCoop va presentar el Marc metodològic per a la creació de cooperatives d’alumnes perquè els docents tinguessin una guia per acompanyar les cooperatives d’alumnes i incentivar-ne la creació a les escoles.

Sobre AlumnesCoop

L’any 2016, EscolesCoop va impulsar  AlumnesCoop, la Federació de Cooperatives d’Alumnes de Catalunya a la que poden afiliar-se les cooperatives d’alumnes de tots els centres educatius de Catalunya. Es tracta d’una iniciativa desenvolupada dins del marc del programa d’Economia Social de la Generalitat de Catalunya.