Interseccionalitat

Docents més experts en diversitat i interseccionalitat

Posem sobre la taula les desigualtats que es manifesten a través de diversos sistemes de pensament i organització social: el racisme, el sexisme, el classisme, entre altres jerarquies que provoquen enormes desigualtats i violències a la nostra societat.

Tarda cooperativa el pròxim dijous 21 d’octubre, de 17:30 h a 19:00 h, a càrrec de la cooperativa Institut Diversitas.

Una sessió d’exposicions conceptuals amb exercicis i debats que ens ajudarà a detectar i educar en diversitat a l’aula per fer societats més justes i amb menys desigualtats.