Interseccionalitat

Interseccionalitat: Entendre la diversitat

Posem sobre la taula les desigualtats que es manifesten a través de diversos sistemes de pensament i organització social: el racisme, el sexisme, el classisme, entre altres jerarquies que provoquen enormes desigualtats i violències a la nostra societat.

Aviat anunciarem nova data per a aquesta tarda cooperativa a càrrec de la cooperativa Institut Diversitas.

Una sessió d’exposicions conceptuals amb exercicis i debats que ens ajudarà a l’aula.