Cicles Formatius de Ginebró

L’aposta del Ginebró pels Cicles Formatius dóna els seus fruits

Més del 95% dels alumnes de grau mitjà de l’escola Ginebró continuen formant-se amb el cicle superior

El passat dijous va tenir lloc l’acte de cloenda de cicles formatius de l’escola Ginebró, membre de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya. Alumnes, pares, mares i mestres es van reunir per assistir a les exposicions dels crèdits de síntesi, i a les paraules d’agraïment i comiat. Fa més de 15 anys que l’escola Ginebró potencia la formació professional, una aposta que dóna els seus fruits en els àmbits educatiu i laboral. Actualment compta amb 200 alumnes de cicles formatius de grau mitjà i superior de les famílies de la informàtica i l’esport.

Des de l’escola es té molt clar que un dels èxits dels cicles formatius és l’acompanyament i orientació que reben els alumnes per part de l’equip docent. El resultat és que més del 95% dels alumnes que es matriculen en un grau mitjà d’informàtica o esports l’acaben, i continuen amb estudis de cicle superior.

Un cop finalitzat el cicle superior, més del 90% dels alumnes d’esports entren a la universitat. El cas d’informàtica és diferent per la gran demanda del sector de les TIC, i en aquest cas opten per la inserció laboral o els estudis universitaris a parts iguals.

L’aposta per la modalitat FP Dual

El Ginebró promou la formació en empresa dels seus alumnes mitjançant la modalitat FP Dual, que els ajuda incorporar-se al mercat laboral de manera més efectiva i directa. Les 1.000 hores de pràctiques permeten que els alumnes contextualitzin els coneixements teòrics i adquireixin competències transversals com el treball en equip o o el domini de tecnologies específiques de l’empresa.

Com comenta el subdirector Enric Matamala, “El 70% dels alumnes que opten per la modalitat FP Dual acaben accedint a un contracte laboral. Aquest curs ja s’ha impartit aquesta modalitat als alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils . I estem treballant perquè a partir del curs que ve també hi accedeixin els alumnes de Grau Superior d’Esports (EAS i CF).”

“De fet, encara que no s’opti per la modalitat FP Dual, la realització de pràctiques en empresa als cicles formatius és obligatòria, i és important que així sigui. La capacitat d’adaptar-se a les necessitats del mercat cal treballar-la molt bé a les escoles. Dins d’un model cooperatiu com és el del Ginebró, es potencia que els alumnes uneixin esforços per treballar de manera conjunta i coordinada, i aprenguin a donar resposta a necessitats reals d’empreses”.

La col·laboració entre escola i empresa

D’altra banda, com comenta la directora pedagògica Maria Expósito: “les aliances i col·laboracions amb entitats empresarials com la nostra recent adhesió al PIMEC, ens permet treballar perquè escola i empresa comparteixin els mateixos objectius de projecció de les persones. És indispensable que el món educatiu i l’empresarial vagin alineats en la transformació i evolució del món laboral”.