LES ESCOLES COOPERATIVES TANQUEN EL CURS 2019-2020 I JA PENSEN EN EL PROPER

Ahir, 9 de juliol, es va celebrar l’Assemblea General 2020 de les EscolesCoop, per cloure un curs especialment intens i complex.
Durant la trobada, a més d’aprovar la memòria del curs i els comptes anuals, es va presentat la nova imatge de l’entitat i es va anunciar que al setembre tindrà lloc la primera assemblea de l’Associació Empresarial d’Escoles Cooperatives de Catalunya, l’ organització creada per defensar els interessos del cooperativisme d’ensenyament del nostre país i per fer interlocució amb el Departament d’Educació, les altres patronals de l’escola concertada, els sindicats i altres agents.

Les escoles cooperatives van acordar, també, fer públiques algunes consideracions al voltant de la gestió educativa durant la pandèmia:

  • Les escoles cooperatives, com moltes altres escoles, han fet una feina ingent durant el temps de confinament per garantir el dret a l’educació a tot l’alumnat. Ho han fet, com sempre, dedicant moltes hores i aprofitant la seva organització flexible que ha garantit la implicació del professorat, sovint, molt per sobre d’allò que era exigible.
  • Les escoles han hagut de fer sacrificis econòmics molt importants que se sumen a l’històric infrafinançament que arrosseguen i que han deixat molt debilitada a una escola cooperativa que se sent servei públic i que mai ha volgut fer de l’educació un negoci.
  • La comunicació del Departament amb les escoles podia haver estat francament millorable. Han conegut les actuacions que havien de fer per la premsa i, amb poca antelació, fet que ha dificultat informar de manera adequada les famílies i no generar més confusió que la inherent a la situació, que ja era molta.
  • Han rebut comunicats i contracomunicats en espais molt breus de temps que han generat un estrès considerable al sistema educatiu.
  • No han estat consultades sobre la conveniència o no d’algunes decisions quan són professionals que estan a primera línia i són coneixedores de les necessitats de la seva comunitat escolar. En alguns casos, ni tan sols se’ls ha permès posar-hi remei (per exemple, prohibició de cedir equips informàtics de l’escola a famílies que no en tenien).

Des de les EscolesCoop demanem al Departament d’Educació, al conjunt Govern de la Generalitat de Catalunya i a totes aquelles administracions implicades:

  • Poder planificar el curs 2020-21 amb anticipació i sense improvisacions.
  • Disposar de directrius clares del Departament elaborades amb criteris naturalment sanitaris però també realistes (disponibilitat d’espais i de professionals) que permetin donar la millor resposta possible a les famílies.
  • Comptar amb protocols, plans d’obertura i altres instruccions que no siguin contraproduents pel desenvolupament psicosocial d’infants i adolescents.
  • Incloure un augment substancial de les despeses de funcionament per fer front a les exigències materials i de personal que la situació requerirà.

Per últim, volem recordar un cop més que les escoles cooperatives estan obertes a tothom, sense filtres; són inclusives, plurals, dinàmiques i transformadores. Per això compartim la decisió del Departament de no renovar els concerts a escoles que segreguin per sexe o per qualsevol altre motiu.

Us podeu descarregar el comunicat sencer aquí:

Comunicat_EscolesCoop_finalcurs_2019_2020