Les lligues de debat com a eina de treball cooperatiu i creixement personal

El passat mes d’abril, l’Escola Ginebró es va proclamar guanyadora absoluta de la Lliga de Debat de la Xarxa Vives de Secundària i Batxillerat 2021, la competició d’oratòria més reconeguda del sud d’Europa. El subdirector de batxillerat i cicles formatius, Enric Matamala, ens explica el plantejament d’aquestes lligues com a eina per fomentar la cooperació i el creixement personal i col·lectiu.

 

Des de l’any 2006 a l’Escola Ginebró, a 1r de batxillerat, anem desenvolupant un projecte transversal per treballar eines d’aprenentatge tan importants com l’oratòria, l’argumentació, la recerca d’informació fiable i de qualitat i el treball en equip.

El debat acadèmic, basat en la fórmula ARE (argumentació, refutació, evidència) planteja un espai idoni per fomentar l’ús de la paraula en un format d’enfrontament dialèctic a partir de temes d’actualitat que generin controvèrsia. D’aquesta manera es fomenta en els alumnes l’oralitat, el discurs crític, la capacitat d’argumentar i fer raonaments sòlids de les seves opinions, sempre a través de la paraula i el diàleg, tan necessaris en els temps actuals.

 

Com s’organitzen els equips?

El treball cooperatiu és essencial. Els membres dels equips se seleccionen en funció dels seus potencials, mirant de triar conjunts equilibrats amb membres que demostrin habilitat en l’ús de la paraula i la comunicació no verbal (seran els encarregats de fer els torns d’exposició inicial), amb persones que tinguin agilitat mental i capacitat dialèctica (faran els torns d’argumentació-refutació), així com d’altres que demostrin bona capacitat de síntesi (torns de conclusions).

A l’hora d’elaborar els continguts dels debats és fonamental establir línies argumentatives clares, sòlides i originals, ben il·lustrades amb exemples i suportades en proves o evidències. Per això és important dur a terme una tasca exhaustiva de recerca d’informació en tots els àmbits i per a la qual el treball cooperatiu torna a ser imprescindible.

 

Com es preparen els debats?

Els aspectes formals de l’exposició també són molt importants. Cal demostrar seguretat, fluïdesa i naturalitat, ritme, ús apropiat de la veu i del llenguatge no verbal, riquesa de vocabulari, claredat, bona distribució de la mirada i domini de l’espai.

I probablement el més important del debat és el seu àmbit dialèctic. Cal demostrar flexibilitat, capacitat d’adaptar el discurs propi al dels altres i saber formular preguntes breus, clares, punyents i efectives. Tot això sempre des del respecte i el fair play, demostrant capacitat d’escolta i voluntat de diàleg.

En la part final de la preparació dels debats i en el transcurs de la mateixa competició és molt important fer assajos sistemàtics per practicar i interioritzar discursos i arguments. En aquesta feina és essencial el feedback que l’orador pugui anar rebent de manera constructiva en la qual pugui prendre consciència de les seves febleses i fortaleses. D’aquesta manera s’aconsegueix també potenciar el millor del col·lectiu.

Amb tot això, el debat dialèctic esdevé una plataforma d’aprenentatge i creixement personal de primer ordre i esdevé una experiència memorable que pot formar part del bagatge formatiu de l’alumnat per a tota la vida.

Enric Matamala
Subdirector de Batxillerat i Cicles Formatius, Escola Ginebró

 

Equip guanyador Lliga de debat Escola Ginebró

 

 

Des d’aquí felicitem l’equip campió de la lliga de debat Xarxa Vives 2021 format per Martí Alturo, Maria Clos, Alba Estupinyà, Pol Florencio, Alba López, Maria Quadrades, Judit Romero i Rebeca Tornini, i amb Enric Matamala com a capità-tutor per aquest merescut premi!