Alumnes del Ginebro desenvolulpen un app per aprendre música

TIC->TAC: De les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC)

Coneixeu el Mural, el Mentimeter, el Wonder o l’Edpuzzle?

Dijous 13 de maig, de 17:30 a 19:00 h, tarda cooperativa especialment pensada per descobrir noves plataformes col·laboratives que faciliten i revolucionen la manera d’impartir.

Sessió conduïda per la cooperativa Vector 5