Projectes de les EscolesCoop

Actualització dels projectes de les EscolesCoop

  • Projectes de les EscolesCoop: Un mapa de les escoles cooperatives de Catalunya i la Xarxa d’innovació EscolaCoop 2020

Barcelona, 26 de setembre de 2019. En la inauguració del curs escolar 2019-20 conduïda pel director de la FeCEC, Joan Segarra, s’ha presentat l’actualització de dos projectes de les EscolesCoop que s’anunciaven just en la inauguració del curs anterior. La creació de la xarxa d’innovació EscolaCoop 2020 i el mapa de les cooperatives d’ensenyament de Catalunya.

El mapa de les escoles cooperatives

Un treball encarregat a Vector 5 ha permès identificar i clarificar quines escoles cooperatives hi ha a Catalunya. El registre, que estava poc actualitzat i que aglutinava diferents tipus d’activitats vinculades a l’ensenyament, s’ha posat al dia. En aquest treball de recerca s’ha constatat a Catalunya que hi ha 141 escoles cooperatives en diferents àmbits educatius, distribuïdes de la següent manera:

39        Escoles Cooperatives Federades

20        Cooperatives d’ensenyament en les etapes d’infantil, primària i secundària

5          Cooperatives de formació professional

37        Cooperatives d’altres activitats educatives / formatives (música, idiomes,…)

En el projecte de les EscolesCoop s’ha fet un treball de geolocalització que per a disposar d’una eina addicional per iniciar, quan el Consell Rector ho indiqui, un nou camí de creixement de la Federació.

 

EscolaCoop 2020

L’altre projecte de les EscolesCoop que ocupa moltes hores de feina a tot el consell rector, equip tècnic i assessors és la xarxa d’innovació EscolaCoop 2020. A més de presentar-se el vídeo d’explicació del projecte que es pot veure seguint aquest enllaç, l’equip d’assessors de Crece han presentat les principals idees que uneixen la innovació a les escoles cooperatives i han detectat que les escoles cooperatives treballen conjuntament amb una infinitat d’entitats i institucions i projectes diferents per enriquir i millorar de forma constant l’ensenyament als seus centres educatius.

La xarxa EscolaCoop 2020  és l’espai on:

  • Fem créixer la comunitat d’aprenentatge cooperatiu en xarxa
  • Identifiquem les connexions amb altres escoles per avançar juntes en el camí de la cooperació i innovació educativa.
  • Intercanviem experiències i les millors pràctiques.
  • Fem recerca per millorar les escoles cooperatives amb més rigor científic, pedagògic, inclusiu i ètic.